Grundkurs i Visma Analys

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Analys. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har datorvana
Viss kunskap om redovisning i allmänhet
Grundläggande kunskap om ditt företags löpande bokföring

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig de grundläggande funktionerna i programmet, göra nyckeltalsanalyser, spåra felaktigheter i bokföringen, skapa rapporter samt följa upp företagets verksamhet.

Innehåll

• Grundinställningar i Visma Analys
• Import av ekonomidata
• Arbeta med budget och prognos
• Nyckeltalsanalys, BAS-gruppens nyckeltal
• Rapporter (presentation i siffror och grafik)
• Export till Word, Excel och pdf
• SIE-analys
• Huvudboksanalys

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Max 12 deltagare.
Fika och lunch igår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.