Grundkurs i Visma Administration 500/1000/2000

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Administration 500/ 1000/2000. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

Grundläggande datorvana
Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina administrativa rutiner
Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig grundläggande funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering och kundreskontra i Visma Administration 500/1000/2000.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar grundläggande funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering och kundreskontra i Visma Administration 500/1000/2000.

• Grundläggande hantering av programmet
• Registrering av kundfakturor
• Registrering av inbetalningar
• Registrering av leverantörsfakturor
• Registrering av utbetalningar
• Registrering av manuella verifikationer
• Grundläggande funktioner för uppföljning

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Sista timmen ger möjlighet för eleverna att ställa egna frågor samt att gå in på andra funktioner där intresse finns, t.ex. husarbete, omvänd byggmoms, resultatenheter.

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner.
Max 12 deltagare.
Fika och lunch ingår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar 

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
13 - 14 jun
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
21 - 22 aug
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
27 - 28 aug
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
11 - 12 sep
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
16 - 17 sep
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
17 - 18 sep
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
17 - 18 okt
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
22 - 23 okt
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
12 - 13 nov
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
19 - 20 nov
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
19 - 20 nov
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
10 - 11 dec
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
17 - 18 dec
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare: