Grundkurs i Visma Administration 1000/2000 inkl order, lager

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Administration 1000/2000. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina administrativa rutiner
• Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig grundläggande funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering, kundreskontra, offert, order och lager i Visma Administration 1000/2000.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar grundläggande funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering, kundreskontra, offert, order och lager i Visma Administration 1000/2000.

• Grundläggande hantering av programmet
• Registrering av offert, order och kundfakturor
• Registrering av inbetalningar
• Hantering av lager
• Registrering av leverantörsfakturor
• Registrering av utbetalningar
• Registrering av manuella verifikationer
• Grundläggande funktioner för uppföljning

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Dag 3: 08.30-16.00
Dag 1och 2 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor mellan kl 16.00-17.00.

Övrigt

Sista timmen ger möjlighet för eleverna att ställa egna frågor samt att gå in på andra funktioner där intresse finns, t.ex. husarbete, omvänd byggmoms, resultatenheter.

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Max 12 deltagare.
Fika och lunch igår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 19 timmar Övrigt.

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.