Grundkurs i Visma Administration 1000/2000, enbart lager

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Administration 1000/2000 och som endast vill lära sig programmets lagerhantering. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina lagerrutiner

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig sköta allt som rör företagets lagerrutiner utan att nödvändigtvis ha kunskaper om övriga funktioner i programmet.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar endast de funktioner som rör lagerhanteringen i Visma Administration 1000/2000.

• Grundläggande hantering av programmet
• Registrering av artiklar
• Registrering av order
• Hantering av lager
• Hantering av inventering
• Hantering av utskrifter

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Sista timmen ger möjlighet för eleverna att ställa egna frågor samt att gå in på andra funktioner där intresse finns t.ex. inleveranser, restorder, omräkning av leverantörs- och kalkylpriser.

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Max 12 deltagare.
Fika och lunch igår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar Övrigt.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
26 apr
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare:
17 maj
Platser kvar
4300 kr / 5375 kr
Pris med avtal:
4300 kr
Pris utan avtal:
5375 kr
Deltagare: