Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är en van användare av Visma Administration 500/1000/2000 och som vill lära dig mer om funktioner och finesser i programmet.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Goda kunskaper om grundfunktionerna i programmet, motsvarande en grundkurs
• Praktisk erfarenhet i funktionerna om bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering, motsvarande arbete i funktionerna i minst 6 månader
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina administrativa rutiner
• Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja programmets funktioner och finesser samt få bekräftelse på att du arbetar rätt i programmet.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar djupdykning i funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering och kundreskontra i Visma Administration 500/1000/2000. Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja funktioner och finesser för att arbeta effektivare i programmet.

• Snabb repetition av grundläggande inställningar och navigering
• Nyheter i senaste versionen
• Funktioner som förenklar i kundreskontran
• Funktioner som förenklar i leverantörsreskontran
• Funktioner som förenklar i bokföring mm
• Funktioner för uppföljning och programvård

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare.
Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar Övrigt.

Om du vill ha möjlighet att titta på dina egna inställningar under lärarens genomgång, kan du ta med sig en säkerhetskopia från ditt eget företag. De flesta datorerna har en
USB-port/cd/dvd-läsare.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
18 - 19 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
25 - 26 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
15 - 16 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
15 - 16 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
2 - 3 maj
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
6 - 7 maj
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
3 - 4 jun
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare: