Fördjupningskurs i Visma Administration 200/500/1000/2000, bokföring 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är en van användare av Visma Administration 200/500/1000/2000 och som vill fördjupa dina kunskaper kring denna funktion.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Goda kunskaper om grundfunktionerna i programmet, motsvarande en grundkurs
• Praktisk erfarenhet i funktionerna om bokföring i minst 6 månader
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sin bokföring
• Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig ökade kunskaper om funktioner och finesser i bokföringsdelen i Visma Administration 200/500/1000/2000.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar djupdykning i funktioner om bokföring i Visma Administration 200/500/1000/2000. Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja funktioner och finesser för att arbeta effektivare i programmet.

• Grundläggande inställningar
• Funktioner som förenklar den löpande redovisningen
• Hantering av budget
• Hantering av projekt och resultatenheter
• Funktioner som förenklar avstämning och uppföljning

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare.
Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.