Ulf Kronholm

"Jag försöker vara lyhörd för kursdeltagarnas behov för att kunna utforma kurserna efter deras verkliga förhållanden. Det är viktigt för mig att de ska få en “aha”-upplevelse och verkligen få med sig något som kan förenkla deras vardag när de kommer hem till sitt företag." Arbetar främst med: Bokföring, Visma Administration, Visma Bokslut och Visma Skatt.