Mikael Ericsson

"Min förhoppning är att deltagarna får en större förståelse och ett effektivare arbetsflöde i våra produkter!" Utbildar i: Visma eEkonomi, Advisor, Ekonomiöversikt & Visma Skatt och Bokslut Pro.