Magdalena Oskarsson

Jag vill inspirera kursdeltagarna till att testa de smarta lösningarna som finns i våra program och tjänster. Som lärare är jag lugn och engagerad i både det jag lär ut och i deltagarnas utveckling. Jag vill att alla som deltar i mina utbildningar ska lämna med en känsla av att de kan hantera programmet och kan börja arbeta smart direkt.