Johan Hjalmarsson

Jag vill att mina kursdeltagare ska känna att de med rätt verktyg och metoder kan effektivisera och förenkla löneadministrationen. Och på vägen också ha väldigt roligt. Det som utmärker mig som lärare är mitt engagemang och min optimistiska syn på att allt går att lösa med rätt inställning. Utbildar i: Lön