Teori BokslutMålgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska börja upprätta bokslut och vill lära dig teorin bakom bokslutsarbetet. Kursen är lämplig att gå före en programkurs.
OBS! Detta är en teoriutbildning där man ej gör några praktiska övningar eller använder dator.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i löpande bokföring.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska känna till aktuella lagar, regler och krav som styr bokslutsarbetet. Du ska få kunskaper i hur man värderar tillgångar och skulder, beräknar bokslutsdispositioner samt inkomstskatt.

Innehåll

  • Lagar och regler
  • Planering inför bokslutsarbetet
  • Värdering av tillgångar och skulder
  • Periodiseringsregler
  • Bokslutsdispositioner
  • Företagets skatt
  • Rapportera och dokumentera

Kurstid

09.00-16.00

Mellan kl. 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om lagstiftning och bokslutsarbete. Max 12 deltagare. Fika och lunch ingår. Detta är en teoriutbildning där dator ej används.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar Redovisning

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris
Deltagare
17 feb
Platser kvar
4300 kr
Pris:
4300 kr
Deltagare:
17 feb
Platser kvar
4300 kr
Pris:
4300 kr
Deltagare:
11 mar
Platser kvar
4300 kr
Pris:
4300 kr
Deltagare:
20 apr
Platser kvar
4300 kr
Pris:
4300 kr
Deltagare: