Teori i bokföring

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som skall sköta företagets löpande bokföring och som känner dig osäker på om du har tillräckliga och aktuella kunskaper om grundläggande bokföring. Kursen är lämplig att gå före en programkurs.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig grundläggande bokföringsregler, bokföringsrutiner och få förståelse för sambandet mellan bokföring och resultat- & balansräkning.

Innehåll

• Bokföringslagen
• Debet och kredit
• Kontoplanen
• Kontering av olika typer verifikationer
• Kontering av momsrapport
• Period och årsavslut med avstämningar
• Resultat- och balansrapport

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper om ett företags administrativa rutiner.
Läraren visar exempel på storbildsskärm. Max 12 deltagare. Fika och lunch ingår.
Libers bok "Bokföring från början" ingår som kurslitteratur.
Detta är en teoriutbildning där dator ej används.

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.