Uppdatera till senaste version

Vi vill att du alltid ska arbeta i den senaste versionen av ditt program. På detta sätt kan du effektivisera ditt arbete genom att få tillgång till de senaste processerna, arbeta i en kvalitetssäker version och få hjälp när du kontaktar vår supportavdelning, där det faktiskt är ett krav för att få hjälp. Vill du förnya ditt avtal är du välkommen att att kontakta vår försäljningsavdelning via telefon, chatt eller mej - se Kontakta oss.

Sedan den versionen som du använder nu har det kommit många funktioner och förbättringar. Här är några av nyheterna som tillkommit sedan din version:   

Momsanalys/Stämma av momsrapport

Med hjälp av denna nya funktion underlättas ditt arbete med att summera och stämma av periodens moms. Du kan uppdatera dina momsinställningar i register och transaktioner, kontrollera vilka konton som har summerats för respektive momskod, leta dig ner till verifikationsnivå och även här skriva ut momsrapporten.

Anpassning till Bokföringsnämndens nya bokföringsregler

I och med att Bokföringsnämnden har kommit ut med nya regler kring hur man enligt god redovisningssed ska hantera ändring av verifikationer så har vi anpassat programmet efter detta.

Skicka och ta emot e-fakturor

Ett enkelt sätt att skicka och ta emot dokument elektroniskt, direkt mellan ditt ekonomiprogram och de ekonomiprogram som dina kunder och leverantörer använder.

Men även dessa nyheter som varit mycket uppskattade:

 • Momsrapporten är uppdaterad med rutor för importmoms
 • Inaktivera kunder och leverantörer
 • QR-kod på kundfakturor (i varianterna 1000, 1500, 3000)
 • Rapport för Behandlingshistorik
 • Knapp för PDF-utskrift
 • Möjlighet att kunna budgetera i valfritt öppet år
 • Förenklad Export SIE
 • Anpassat för Visma Advisor
 • Möjlighet att kunna Aktivera/Inaktivera konto i kontoregistret
 • Mejla underlag direkt till programmet via Mobil scanner
 • Funktion för Periodisering
 • Radera gamla år
 • Möjlighet att kunna ha räkenskapsår på 1-18 månader
 • och mycket mycket mer - läs mer i Versionsnyheterna »