Inställningar och testfil för tidimport

Här har vi två testfiler, en där minsta möjliga fält är med och en där alla fälten finns med. Båda filerna går att importera i Övningsbolaget i Visma Lön om du vill prova dem.

Har du arbetat i Övningsbolaget tidigare kan du återställa det via Arkiv – Uppdatera - Återställ övningsbolaget.

  1. Gå in under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar - Import/Export och markera Använd importfil från annat tidsredoviningssystem t ex Visma Tid och ange sökväg till din importfil.
  2. Skapa nu en lönekörning med avvikelseperiod 180301-180331

Testfil för minsta möjliga fält

Ladda ner denna testfil, 180301-180331 4 anställda - minsta möjliga.tlu som visar minsta möjliga information som krävs för att XML-filen ska importeras till Visma Lön 300/600. Först måste du ändra arbetsschemat på den anställde Marianne Nilsson till Ej schemalagd arbetstid (40 timmar/vecka).

Vill du ha med information gällande projekt och resultatenhet måste nya element och attribut läggs till i filen. Läs mer i Filformat för tidsredovisningsfil.

Filen innehåller fyra anställda:

  • Marianne Nilsson: Månadsavlönad med Ej schemalagd arbetstid
  • Anders Oleby: Månadsavlönad med Schemalagd arbetstid 100%
  • Kalle Lindström: Timavlönad med Ej schemalagdarbetstid
  • Sven Svensson: Timavlönad med Schemalagd arbetstid 100%

Testfil med alla fält

Ladda ner denna testfil, 180301-180331 - 3 Anställda Exempel.tlu som visar hur det blir med fälten fördelning, frånvaro och olika scheman. Denna fil innehåller tre anställda. 

  • Anders Oleby – Schemalagd arbetstid 100%. Registreringar finns både på projekt och resultatenhet. Notera att all tid för månaden är registrerad på olika projekt så fördelad tid är 100%. Däremot är inte all tid registrerad på olika resultatenheter därför blir inte den totala fördelade tiden 100%. Fördelning fungerar enbart i Visma Lön 600.
  • Sven Svensson – Schemalagd arbetstid 100%. Den anställde har varit sjuk 1/3-3/3 och haft Vård av barn den 17/3. All arbetad tid ligger registrerad på ett projekt. Inga resultatenheter.
  • Kalle Lindström – Ej schemalagd arbetstid. Har endast timmar registrerade på vissa dagar under perioden. All arbetad tid ligger registrerad på ett projekt. Inga resultatenheter.