Sökresultat för Visma Lön.

Visa resultat för:
Visar 10 av 44 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Hur betalar jag ut den rörliga semesterlönen?

Rörlig semesterlön räknas bara fram vid semesterårsavslutet om du använt lönerader som påverkar den rörliga semesterlönen. Gör så här för att betala ut rörlig semesterlön: Välj Lönearbete - Kalendarium och markera den anställde. Välj ...

Ange ingångsvärden för återstående sparade semesterdagar

Återstående sparade semesterdagar registrerar du under Arkiv - Inställningar - Ingångsvärden , fliken Semester . Gör enligt nedan: Semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön Klicka på registersymbolen till höger i fältet ...

Registrera semesterersättning med snabbvalet Semester, ersättning

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. Det har ingen betydelse vilken dag som är markerad i kalendariet när du använder snabbvalet Semester, ersättning eftersom detta snabbval är inte knutet ...

Kan jag ta ut en semesterskuldlista bakåt i tiden efter semesterårsavslutet?

Nej, semesterskuldlistan kommer inte att stämma på datum tidigare än semesterårsavslutet. Arbeta smartare - Allt du behöver veta om semesterårsavslut Guide: Alla semesterregler förklarade (pdf) Ladda ner mallar för semesterplanering (pdf) Filmer ...

Vad beror det på att jag har 0 dagar kvar på semesterskuldlistan men har kvar ett belopp?

Det beror på att du inte har betalat ut semestertillägget för alla dagarna. Har du nyligen börjat med programmet kan det även bero på att du inte har skrivit in rätt antal dagar i rutan Tillägg utbetalt under Arkiv - Inställningar - Ingångsvärden. ...

Vad innebär det att ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

Du väljer hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ända semestervillkor . Här kan du välja om hänsyn ska tas till sysselsättningsgrad och ej ...

Vilken semesterrätt ska jag lägga in på mina anställda i anställningsregistret?

Du ska alltid lägga in fullt antal dagar som gäller för ditt företag oavsett om den anställde är intermittent och/eller arbetar deltid. Arbeta smartare - Guide: Alla semesterregler förklarade (pdf) Ladda ner mallar för semesterplanering (pdf) ...

Varför blir det fel på semesterskuldlistan och på semesterersättning vid slutlön när jag byter semestervillkor?

Om byte från semestervillkor 10 till 20 görs under pågående semesterår blir det fel på semesterskuldlistan och semesterersättning vid slutlön. Om exempelvis 10 av 25 semesterdagar är uttagna med inställningen semestervillkor 10 kommer semesterskuldlistan ...

Hur betalar jag ut semestertillägget i förskott?

Om du vill betala ut semestertillägg i förskott till dina anställda kan du använda dig av snabbvalet Övriga tillägg/avdrag i kalendariet. Här väljer du löneraden Utbetalning semesterlön i förskott. Lägg in ett eget framräknat belopp i beloppskolumnen. ...

Checklista när anställd slutar

Här har vi sammanställt en checklista med de ... semester Om den anställde har semesterdagar i förskott eller obetalda semesterdagar gör du så här för att ta bort dem: Välj Lönearbete - Anställda . Välj fliken Semester . Skriv in 0 vid fälten ...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!

Visar 1 av 1 resultat på din sökning ”semesterberäkning
Visar 10 av 41 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Re: Genomsnittlig sysselsättningsgrad

...enomsnittliga sysselsättningsgraden. Längst ner i hjälpdokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20 finns ett s...

Re: Semesterlöneskuld vid brutet bokföringsår

...apporten Underlag för semesterberäkning. Där ser jag att det finns en rad, Ingångsvärde, på de anställda som har f...

Re: Svar: Slutlön för deltidsanställd.

...vsnitt Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar får du samtliga f...

Re: Semesterberäkning för timanställda

Hej Tage, Vanligen så är det som du skriver dvs. att en timavlönad som anställs 1 januari får sin första lön i ...

Semesterberäkning för timanställda

Om man har timanställda som får ut sin lön månaden efter intjänande av lön. Är det löneutbetalningsmånaden man b...

Re: Lägga upp bruttolöneavdrag med avräkning i bokföringen

Bruttolöneavdraget påverkar semesterberäkning, sjukersättning med mera, på samma sätt som det gör/gjorde när man f...

Svar: Timberäknad semester i Lön 300/600

Jag är också i behov av att kunna använda timbaserad semesterberäkning! Det gäller bransch vård och b...

Re: Semesterårsavslut och byte från tim- till månadsavlönad

...ommer semesterberäkning göras för den anställde och korrekt antal dagar registreras i anställningsregistret automatiskt....

Korttidspermittering och hanteringen av semester

...tifrån 40% eller 90%? Tänkte att de kanske kommer att finnas en löneart som kan styra detta d v s lönen är 40%, men semesterberäkning...

Re: Semesterskuldlista och intermittent deltid

...ettosemestern ska vara manuellt så går det rent tekniskt MEN eventuell semesterersättning och semesterberäkning blir f...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!