Sökresultat för Visma Lön.

Visa resultat för:
Visar 10 av 44 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Hur betalar jag ut retroaktiv lön?

Retroaktiv lön betalar du ut med snabbvalet ... semesterberäkningen ska påverkas. Beloppen som ska betalas ut behöver du räkna fram manuellt. När retroaktiva löner ska beräknas måste du titta tillbaka på lönebesked som berör perioden för ...

Olika värde vid utbetald semester

När en anställd ändrar sin sysselsättningsgrad eller ... semesterberäkningen: Semesterlön 4,6% betald : (35 000*4,6)/100*50= 805 kr Semesteravdrag -4,6% betald : (35 000*4,6%)= -1610 kr Beräkning för Semesteravdraget när den anställde har ...

Ej semestergrundande deltidsfrånvaro

Antalet semesterdagar tar hänsyn till ej semestergrundande frånvaro i hela dagar och om en anställd har mycket deltidsfrånvaro så påverkar det inte antalet semesterdagar. Om du vid semesterårsavslutet får ett meddelande om att någon av de anställda ...

Hur justerar jag semesterdagar och semesterdaglön?

Om något har blivit fel med semesterdagar eller semesterdaglöner i samband med semesterårsavslutet rekommenderar vi i första hand att du justerar uppgifterna genom att backa semesterårsavslutet, eftersom risken att det blir fel då minskar, men ...

När ska jag betala ut den rörliga semesterlönen?

På semesterskuldlistan ser du intjänad semesterlön som går att betala ut efter att semesteråret är avslutat. Du ser även kvarvarande belopp att betala ut vilket är den summa som går att betala ut under aktuellt semesterår via snabbvalet Semester, ...

Hur beräknas arbetsgivaravgift för unga på semesterskuldlistan?

För ungdomar som har fyllt 18 men inte 23 år vid årets ingång är arbetsgivaravgiften sänkt till 19,73 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. För belopp över 25 000 kronor beräknas full arbetsgivaravgift. På semesterskuldlistan ...

Varför är det skillnad på semesterlönen och semesteravdraget?

Om du får en skillnad på semesterlönen och semesteravdraget vid uttag av semester kan det bero på att den anställde ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret av semestern och året då dagarna betalas ut. Det kan också bero på att ...

Hur betalar jag ut semesterdagar i pengar?

Använd snabbvalet Semester, Ersättning i kalendariet. Här kan du välja hur många betalda eller sparade dagar du vill betala ut i pengar. Läs mer i avsnittet Registrera semesterersättning med snabbvalet Semester, ersättning. Arbeta smartare - ...

I vilken ordning ska man ta ut semesterdagarna?

Årets betalda semesterdagar ska tas ut innan man tar ut sparad eller obetald semester. När årets betalda dagar är uttagna, tas de äldsta sparade dagarna ut först. Enligt semesterlagen kan semesterdagar som längst sparas i fem år, och ska tas ...

Hur betalar jag ut semesterlön till de anställda innan semestern?

Om du vill betala ut ett semesterförskott, exempelvis semestertillägget, använder du dig av snabbvalet Övriga tillägg/avdrag i kalendariet. Här väljer du löneraden Övrig ersättning, brutto och lägger in förskottsbeloppet i exempelvis juni. ...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!

Visar 1 av 1 resultat på din sökning ”semesterberäkning
Visar 10 av 41 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Re: Genomsnittlig sysselsättningsgrad

...enomsnittliga sysselsättningsgraden. Längst ner i hjälpdokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20 finns ett s...

Re: Semesterlöneskuld vid brutet bokföringsår

...apporten Underlag för semesterberäkning. Där ser jag att det finns en rad, Ingångsvärde, på de anställda som har f...

Re: Svar: Slutlön för deltidsanställd.

...vsnitt Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar får du samtliga f...

Re: Semesterberäkning för timanställda

Hej Tage, Vanligen så är det som du skriver dvs. att en timavlönad som anställs 1 januari får sin första lön i ...

Semesterberäkning för timanställda

Om man har timanställda som får ut sin lön månaden efter intjänande av lön. Är det löneutbetalningsmånaden man b...

Re: Lägga upp bruttolöneavdrag med avräkning i bokföringen

Bruttolöneavdraget påverkar semesterberäkning, sjukersättning med mera, på samma sätt som det gör/gjorde när man f...

Svar: Timberäknad semester i Lön 300/600

Jag är också i behov av att kunna använda timbaserad semesterberäkning! Det gäller bransch vård och b...

Re: Semesterårsavslut och byte från tim- till månadsavlönad

...ommer semesterberäkning göras för den anställde och korrekt antal dagar registreras i anställningsregistret automatiskt....

Korttidspermittering och hanteringen av semester

...tifrån 40% eller 90%? Tänkte att de kanske kommer att finnas en löneart som kan styra detta d v s lönen är 40%, men semesterberäkning...

Re: Semesterskuldlista och intermittent deltid

...ettosemestern ska vara manuellt så går det rent tekniskt MEN eventuell semesterersättning och semesterberäkning blir f...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!