Sökresultat för Visma Lön.

Visa resultat för:
Visar 10 av 44 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Ingångsvärden

Ingångsvärden används endast när du har flyttat över ... semesterberäkning fr o m - För uttag under Här visas datum för nästa semesterår ( t ex 20XY-04-01 - 20XZ-03-31). Sem.gr. arbetstid Skriv in semestergrundande arbetstid i timmar från ...

Välj arbetsschema för anställd

Alla anställda som arbetar regelbundet måste ha ett ... semesterberäkning. Om det inte finns något datum angivet under Gäller fr o m , börjar arbetsschemat gälla från och med anställningsdatum. Markera fältet Namn och klicka sedan på listikonen ...

Semesterårsavslut

En gång om året ska du göra semesterårsavslut ... semesterberäkning Utskriften visar underlag för semestervärden i anställningsregistret. Den innehåller uppgifter om semestergrundande frånvaro, semestergrundande lön med mera. Uppgifterna ...

Beräkningar semestervillkor

I Visma Lön 100 finns semestervillkor som du kan ... avsnitt - Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar Semesterberäkning semestervillkor 30 ...

Anställda, fliken Lön

Programdelen finns under Lönearbete - Anställda , fliken Lön ... semesterberäkning. För anställda med avtal 20 Månadslön med semestertillägg + rörliga delar kan du behöva justera den genomsnittliga sysselsättningsgraden manuellt om den anställde ...

Utskrift markerade semesterchecklistor

Dialogrutan Utskrift markerade semesterchecklistor visas när du under Lönearbete - Semesterårsavslut ... semesterberäkning och Semesterskuldlista. Visa även förskott Markera rutan Visa även förskott om företaget tillämpar förskottssemester ...

Skapa nytt företag

Du skapar nytt företag under Arkiv ... semesterberäkning. Det kan gälla behovsinkallad personal som får en timlön inkl semesterersättning, uppdragstagare som får ett arvode med mera. 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön Semestervillkor ...

Registrera tillägg och avdrag med Snabbval lönekörning - Övriga tillägg/avdrag

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets ... semesterberäkning och kontrolluppgifter. Här visas också vilka beräkningsunderlag som påverkas när du använder löneraden. Du kan inte ändra inställningarna ...

Checklista årsavslut i Visma Lön 100

Ett årsskifte är en viktig milstolpe även ... semesterberäkningarna behöver du göra lönekörningen för januari innan du går vidare med att göra semesterårsavslutet. Har du inte kalenderår som semesterår gör du lönekörningen som vanligt och ...

Byt semesterperiod

Om du har rätt semestervillkor på de ... Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar Semesterberäkning semestervillkor ...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!

Visar 1 av 1 resultat på din sökning ”semesterberäkning
Visar 10 av 41 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Re: Genomsnittlig sysselsättningsgrad

...enomsnittliga sysselsättningsgraden. Längst ner i hjälpdokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20 finns ett s...

Re: Semesterlöneskuld vid brutet bokföringsår

...apporten Underlag för semesterberäkning. Där ser jag att det finns en rad, Ingångsvärde, på de anställda som har f...

Re: Svar: Slutlön för deltidsanställd.

...vsnitt Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar får du samtliga f...

Re: Semesterberäkning för timanställda

Hej Tage, Vanligen så är det som du skriver dvs. att en timavlönad som anställs 1 januari får sin första lön i ...

Semesterberäkning för timanställda

Om man har timanställda som får ut sin lön månaden efter intjänande av lön. Är det löneutbetalningsmånaden man b...

Re: Lägga upp bruttolöneavdrag med avräkning i bokföringen

Bruttolöneavdraget påverkar semesterberäkning, sjukersättning med mera, på samma sätt som det gör/gjorde när man f...

Svar: Timberäknad semester i Lön 300/600

Jag är också i behov av att kunna använda timbaserad semesterberäkning! Det gäller bransch vård och b...

Re: Semesterårsavslut och byte från tim- till månadsavlönad

...ommer semesterberäkning göras för den anställde och korrekt antal dagar registreras i anställningsregistret automatiskt....

Korttidspermittering och hanteringen av semester

...tifrån 40% eller 90%? Tänkte att de kanske kommer att finnas en löneart som kan styra detta d v s lönen är 40%, men semesterberäkning...

Re: Semesterskuldlista och intermittent deltid

...ettosemestern ska vara manuellt så går det rent tekniskt MEN eventuell semesterersättning och semesterberäkning blir f...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!