Sökresultat för Visma Lön.

Visa resultat för:
Visar 10 av 44 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Semesterberäkning semestervillkor 30 - Säsongs-/Extraanställd med semesterersättning

Berör extraanställd personal där semesterersättning betalas ut direkt på varje lön, eller i samband med att en säsongsanställd "slutar" för perioden. Inga semesterdagar kommer att beräknas. Du behöver inte ange någon semesterrätt på den ...

Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar

Används för månadsavlönade tjänstemän och kollektivanställda. Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut, samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg. Den rörliga delen betalas ut via snabbvalet ...

Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön

Berör timanställda och månadsavlönade kollektivanställda. Ersättning vid uttag av semesterdag för månadsavlönade = ett dagsavdrag görs med 4,6 % av månadslönen, semesterlön utbetalas. För timanställda görs inget avdrag, semesterdaglön ...

Arbeta med semester

Semesterberäkning är en stor och viktig del av lönearbetet. Om programmet vet vad som gäller på ert företag, får du dock mycket god hjälp. Du anger vilka procentsatser och inställningar som ska gälla. Dessa beräkningar regleras i olika semestervillkor. ...

Byt semestervillkor

Så länge du inte har skapat några ... Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön. Intjänade dagar: - Beräknas automatiskt utefter formeln: ((Anställningstid hela kalenderdagar under intjänandeåret- Ej ...

Anställda, fliken Semester

Inställningar för semestervillkor du under Lönearbete - Anställda , fliken ... semesterberäkning, på semesterskuldlistan och som inte har rätt till betalda semesterdagar. Detta kan exempelvis gälla personer som får ett styrelsearvode en eller ...

Semester, företagsinställningar

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester kan du anpassa inställningarna för ... semesterberäkning. Det kan gälla behovsinkallad personal som får en timlön inkl semesterersättning, uppdragstagare som får ett arvode med ...

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Under Lönearbete - Anställda , fliken Lön , kan du under Genomsnittlig sysselsättningsgrad ... semesterberäkning. Semesterlagen för respektive kollektivavtal kan ha olika regler för hur semesterlönen ska räknas ut. Det kan gälla för anställda ...

Varför stämmer inte antal semesterdagar i anställningsregistret när jag har gjort semesterårsavslutet?

Vill du kontrollera hur värdet har räknats fram kan du titta på följande utskrifter under ... semesterberäkning - Visar vilka värden som har använts vid beräkningen. Sammanställning inför semesterårsavslutet - Visar värdena tillsammans med ...

Checklista vid semesterårsavslut

En gång om året ska du göra semesterårsavslut. DÃ ... semesterberäkningen ska göras enligt det nya semestervillkoret. Kontrollera att rätt antal dagar är angivet i fältet Semesterrätt . Semesterrätten ska vara 25 dagar eller enligt gällande ...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!

Visar 1 av 1 resultat på din sökning ”semesterberäkning
Visar 10 av 41 resultat på din sökning ”semesterberäkning

Re: Genomsnittlig sysselsättningsgrad

...enomsnittliga sysselsättningsgraden. Längst ner i hjälpdokumentet Semesterberäkning semestervillkor 20 finns ett s...

Re: Semesterlöneskuld vid brutet bokföringsår

...apporten Underlag för semesterberäkning. Där ser jag att det finns en rad, Ingångsvärde, på de anställda som har f...

Re: Svar: Slutlön för deltidsanställd.

...vsnitt Semesterberäkning semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar får du samtliga f...

Re: Semesterberäkning för timanställda

Hej Tage, Vanligen så är det som du skriver dvs. att en timavlönad som anställs 1 januari får sin första lön i ...

Semesterberäkning för timanställda

Om man har timanställda som får ut sin lön månaden efter intjänande av lön. Är det löneutbetalningsmånaden man b...

Re: Lägga upp bruttolöneavdrag med avräkning i bokföringen

Bruttolöneavdraget påverkar semesterberäkning, sjukersättning med mera, på samma sätt som det gör/gjorde när man f...

Svar: Timberäknad semester i Lön 300/600

Jag är också i behov av att kunna använda timbaserad semesterberäkning! Det gäller bransch vård och b...

Re: Semesterårsavslut och byte från tim- till månadsavlönad

...ommer semesterberäkning göras för den anställde och korrekt antal dagar registreras i anställningsregistret automatiskt....

Korttidspermittering och hanteringen av semester

...tifrån 40% eller 90%? Tänkte att de kanske kommer att finnas en löneart som kan styra detta d v s lönen är 40%, men semesterberäkning...

Re: Semesterskuldlista och intermittent deltid

...ettosemestern ska vara manuellt så går det rent tekniskt MEN eventuell semesterersättning och semesterberäkning blir f...

Checklista för slutlön

När en anställd slutar och det finns kvarvarande, sparade och intjänade semesterdagar betalas de ut som en slutlön.

I Visma Lön finns det en funktion för att betala ut slutlönen. Du gör det enkelt med ett par knapptryck.

Börja använda Visma Lön Anställd

Vill du effektivisera lönearbetet genom att låta de anställda själva registrera sina tider? Med Visma Lön Anställd behöver tidrapporterna bara attesteras och därefter förs de automatiskt över till ditt löneprogram. De anställda kan själva se sina saldon och lönebesked.

Häng med i Vismas löneskola

Vismas Löneskola ger en grundläggande förståelse för löneadministration. Perfekt för dig som ska anställa din första medarbetare eller söker svar på en fråga.

Anmäl dig direkt och få alla våra guider helt kostnadsfritt!