Nya regler om bokföring förenklar

Nya regler om bokföring förenklar

Vid årsskiftet 2014/2015 börjar nya regler om bokföring att gälla. Reglerna ingår i Bokföringsnämndens nya vägledning ”Bokföring” som bland annat innebär förändringar i hur du gör din löpande bokföring och hur den får rättas i efterhand. Men vad betyder det egentligen för alla företagare? Helene Strååth, produktansvarig för Visma Administration, berättar mer.

– Egentligen är det ganska enkelt. Men det är två förändringar du bör vara uppmärksam på. Dels handlar det om hur lång tid du kan vänta med att bokföra, vilket beror på företagets storlek. Dels hur du gör när du måste korrigera din bokföring.

Tydligare för företag

Tack vare Bokföringsnämndens vägledning blir det enklare för företag att hitta information om reglerna. Tidigare var informationen spridd på olika råd, uttalanden och rekommendationer men genom att strukturera upp och slå ihop allt blir det tydligare vad som gäller för varje företag.

Hantera fel i bokföringen

– Den största förändringen för många blir nog att hantera fel i bokföringen, för sådant man upptäcker i efterhand. Kring det är den nya vägledningen väldigt tydlig. Det kan därför ha stor betydelse att säkerställa så mycket som möjligt i perioden innan tiden gått ut för när du ska ha bokfört färdigt. 

– Fram till att du låser en period kan du göra ändringar om något blivit fel. Först när perioden är låst betecknas det som bokfört. Om du hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period du upptäckte det. Upptäcker du till exempel felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni.

När det gäller tiden du har på dig att bokföra beror det på ditt företags omsättning. Alla kan vänta 50 dagar efter månadens utgång med att bokföra affärshändelserna för den månaden men det kan vara så att du får vänta ännu längre. Kontrollera vad som gäller för ditt företag.

Programmen uppdateras i god tid

Här på Visma Spcs har vi sett över hur reglerna kommer att påverka våra system. För att du på enklaste sätt ska kunna förhålla dig till dem och smidigt kunna fortsätta med din bokföring kommer vi att i god tid införa funktioner i våra program som stödjer dig i arbetet.

– Du kommer alltså enkelt att kunna rätta dig efter bestämmelserna via programmen. Håll dig uppdaterad i ditt program så kan du vara säker på att du följer reglerna.

Tips!

  • Olika regler för när man måste låsa bokföringen gäller för olika företag. Ta reda på vilken kategori ditt företag tillhör så du vet vilka regler som gäller för just dig.
  • Var noga med avstämningar efter varje månad så att du inte behöver hamna i en situation när du hittar fel långt tillbaka i tiden. 

De nya reglerna innebär att vissa förändringar sker för dig som arbetar i Visma Administration och Visma Förening. I vårt forum kan du läsa mer om hur de nya bokföringsreglerna påverkar ditt program.

Läs i forumet:
Visma Administration och Visma Förening »
Visma Compact »

Här hittar du Bokföringsnämndens vägledning »

Text: Therese Palm