Information om förslag på nya regler för rot- och rutarbete 2016

Regeringen har lagt ett förslag om förändringar vad gäller skattereduktion för rot- och rutarbete, men Riksdagen har fortfarande inte röstat om förslaget. Skulle förslaget gå i genom och träda i kraft den 1 januari 2016 kommer det att påverka dig och de kunder som du fakturerar för rot- eller rutarbete.

Regeringen föreslår bland annat att sänka skattereduktionen för rotarbete från 50% till 30% och att sänka den maximala skattereduktionen för personer under 65 år för rutarbete till 25 000 kr. Läs mer om vad förslaget innebär på skatteverket.se.

Tips till dig som fakturerar rot- eller rutarbete

De fakturor för rotarbete som du skapar fram till och med den 31 december 2015, måste betalas av din kund innan året är slut. På så sätt kan kunden få skattereduktion enligt nuvarande regler, dvs 50% . Detsamma gäller om du fakturerar rutarbete. För att kunden ska få utnyttja den nuvarande gränsen för skattereduktion för rutarbete, 50 000 kr, måste även dessa fakturor vara betalda innan året är slut. Det viktiga är att kundens bankdag för inbetalningen har ett datum under 2015.

För att underlätta både för dig och dina kunder kan du förmedla den här informationen på dina fakturor. Det gör du enklast genom att lägga in extra textrad på fakturan med till exempel följande text:

Obs! För att kunna få skattereduktion enligt nuvarande regler är det viktigt att bankdagen för din betalning av fakturan är daterat med ett datum före den 1 januari 2016.

Dina kunder kan också få skattereduktion enligt nuvarande regler för arbete som du utför under januari 2016. En förutsättning för detta är att du förskottsfakturerar arbetet som ska utföras och att kunden betalar fakturan innan 2015 är slut.

Arbetet måste slutföras under januari 2016 och du som företag måste göra din ansökan om skattereduktion hos Skatteverket senast den 31 januari 2016. Om ansökan inte kommer in i tid görs ingen utbetalning.

Läs mer på Skatteverkets hemsida vad som gäller för betalningar för rot- och rutarbete.