eEkonomi för föreningar

Här kommer snart fyllas på med mer text!

 • Full koll på föreningens ekonomi

  Startsidan är det första som möter dig när du loggar in i Visma eEkonomi. Varje gång du skapar en faktura eller bokför en händelse uppdateras föreningens resultat och diagrammen ger dig en överblick över hur det går på vecko- och månadsbasis. 

 • Programmet uppdaterar dig om läget

  När du loggar in möts du av notiser som informerar dig om vad som hänt sedan du var inloggad sist. Du får även påminnelser om bland annat förfallna fakturor, ej avstämda bankhändelser och om det finns inskickade bildunderlag som bör bokföras. 

 • Föreningen i mobilen

  Visma eEkonomis app är det perfekta komplementet till programmet och ger dig och övriga personer i föreningens styrelse tillgång till allt ni behöver i mobilen. 

  På appens startsida ser ni tydligt status på kund- och leverantörsfakturor, resultat och banksaldo om ni har en bankkoppling. Ni kan skapa och skicka fakturor eller påbörja fakturor som ni slutför senare - och mycket mer. 

  Hämta appen gratis i App Store eller Google Play.

 • Enkel medlemsfakturering

  Under Försäljning administrerar du dina medlemmar och kunder. Där skapar du även fakturor till medlemmar, andra företag eller sponsorer och har möjlighet att skapa upp kundgrupper för smidigare fakturering. 

 • Automatiskt återkommande faktura

  När du fakturerar samma typ av tjänster med ett
  regelbundet intervall kan du med fördel skapa
  och skicka fakturan som återkommande faktura.
  Du fyller i en mall på hur ofta fakturan ska skickas
  så att den med vald intervall sedan kan skickas
  helt automatiskt av programmet.

 • Fakturera flera medlemmar samtidigt

  Ska du fakturera flera medlemmar samtidigt
  kan du enkelt markera den kundgrupp eller de
  unika medlemmar som ska faktureras. Du sparar
  massor med tid när du slipper skapa upp en
  faktura för respektive medlem.

 • Full koll på faktureringen

  I kundregistret får du en bra översikt och ser
  historik på varje medlem. Du ser bland annat
  försäljningsstatistik och medlemmens senaste
  fakturor.

  Även i din artikellista får du bra kontroll över olika
  typer av medlemsavgifter och statistik. Du ser
  bland annat försäljningsstatistik för de senaste
  12 månaderna samt de senaste fakturorna som
  artikeln finns med på.

 • Integrera med idrottOnline eller ett annat föreningsprogram

  Är du kassör i en idrottsförening där ni använder IdrottOnline eller ett annat föreningsprogram kan du med fördel koppla ihop systemen för att underlätta arbetet.

 • Kvitton och leverantörsfakturor

  Under Inköp hanterar du föreningens kvitton och
  leverantörsfakturor. Där kan du ta emot
  leverantörsfakturor helt digitalt. Du kan även fota
  underlagen för att få in dem eller dra in dem direkt
  i programmet om du fått dem som pdf.

  Genom att löpande ta emot inköpsunderlag i
  programmet är mycket av arbetet redan gjort för
  dig som kassör. Programmet tolkar informationen
  automatiskt och ger dig färdiga bokföringsförslag.
  När din färdigkonterade leverantörsfaktura
  godkänns kan den dessutom automatiskt skickas
  till banken för betalning.

 • Fota kvitton med Visma Scanner

  Med hjälp av Visma Scanner-appen kan även andra
  i föreningen fota kvitton när något har köpts in.
  Inom några sekunder har appen identifierat och
  tolkat informationen och underlaget finns i
  programmet.

 • Ta emot e-faktura

  Grundregeln i bokföringslagen är att
  räkenskapsinformation du tar emot från
  andra ska lagras i den form du får dem,
  i totalt 7 år. Dina e-fakturor får du direkt
  in i programmet och eftersom den
  digitala filen räknas som originalfilen
  sparas den så som den kom - digitalt.

 • Som en digital pärm

  Dina inlästa bildunderlag kopplas till bokförda
  händelser och sparas i programmet - som i en
  digital pärm. Du kommer alltid åt bilden genom
  att gå tillbaka och titta under Inköp - Bildunderlag där du får en överblick och kan söka efter ett
  specifikt underlag eller filtrera på olika perioder.
  Bilden finns även bifogad i verifikationen som du
  hittar i din verifikationslista och i din Huvudbok.