Resultatrapport

I den här rapporten visas resultatet på intäkts- och kostnadskonton med jämförelse mot motsvarande period året innan. Du kan klicka på siffrorna i rapporten för att se vilka transaktioner som utgör summeringen. 

Så här tar du fram en resultatrapport

  1. Gp till Rapport > Bokföring > Resultatrapport
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'

Resultatrapport e-conomic

 

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält

Beskrivning

Från/till datum

Datumintervall för resultatrapporten.

Konto omsättning

Fyll i ditt huvudförsäljningskonto för att få en procentuell angivelse av hur stor del av huvudförsäljningskontot som varje intäkts-/kostnadspost utgör. Du kan även ange ett summeringskonto som exempelvis 'Summa intäkter'. 
Observera att om du inte fyller i något konto så visas ingen procentuell fördelning.

Visa kassaboksverifikationer/ej bokförda verifikationer

Markera den här kryssruta för att inkludera ännu ej bokförda poster.

Visa konton utan saldo

Markera den här kryssrutan för att inkludera konton utan saldo.

Visa differenser

Markera den här kryssrutan för att visa en separat kolumn med skillnaden mellan perioden och perioden föregående år i kronor (Basvaluta).

 

Tänk på

  • Resultatrapporten är baserad på kontoplanen och ifall den visas felaktigt så kan det bero på att du har angivit dina konton felaktigt. 

  • Observera att en resultatrapport inte är en resultaträkning som kan sändas till Bolagsverket. En resultatrapport kan ständigt förändras medan en resultaträkning måste vara påskriven och ej redigerbar. Gör i så fall att du tar ut resultatrapporten till Excel och där byter namn till Resultaträkning, konvertera till pdf samt skriver under.