Export av verifikationer med en SIE-fil

Så exporterar du en SIE4-fil

  1. Gå till Alla inställningar (kugghjulet) > Företag > Exportera SIE
  2. Fyll i start och slutdatum för perioden som du vill exportera
  3. Sätt eventuellt begränsningar i verifikationsnummer, serienummer eller verifikationstyper för de transaktioner som du vill exportera
  4. Klicka på 'Skicka data'

Spara filen genom att klicka på länken i dialogrutan som visas.