Balansrapport

I den här rapporten visas en översikt över balanskontona med en ingående balans för året, ingående balans för perioden, totalt för perioden och utgående balans. Om du tar ut en rapport för ett helt räkenskapsår visas inget ingående balans för period eftersom det då är liktydigt med den ingående balansen.

Du kan klicka på siffrorna i rapporten för att se vilka transaktioner som utgör summeringen. Underliggande transaktioner för summeringen visas i ett popup-fönster.

Så tar du fram en balansrapport

  1. Gå till Rapport > Bokföring > Balansrapport
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'

Balansrapport e-conomic

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält

Beskrivning

Från/till datum

Datum för balansrapporten.

Visa kassaboksverifikationer/ej bokförda verifikationer

Markera den här kryssrutan för att inkludera ännu ej bokförda poster.

Visa konton utan saldo

Markera den här kryssrutan för att inkludera konton utan saldo.

Visa debet/kredit

Markera den här kryssrutan för att visa separata kolumner för debet respektive kreditposter.

Tänk på

  • Balansrapporten är baserad på kontoplanen och ifall den visas felaktigt så kan det bero på att du har angivit dina konton felaktigt. 
  • Observera att en balansrapport inte är en balansräkning som kan sändas till Bolagsverket. En balansrapport kan förändras medan en balansräkning måste vara påskriven och ej redigerbar. Gör i så fall att du tar ut balansrapporten till Excel, byter namn till Balansräkning, konvertera till pdf samt skriver under.