Så här gör du för att byta till Visma eEkonomi Smart

 1. Börja med att gå igenom FAQ
 2. Gå igenom checklistan, både före och efter bytet

När du sen känner dig redo, klickar du på knappen - Starta bytet till Visma eEkonomi Smart. Då kommer du till en guide i fyra steg, där laddar du upp all information vi behöver för bytet. Skulle du behöva har Samuel även spelat in en film där han guidar dig igenom stegen.

FAQ bytet - Bra att veta och vanliga frågor

Vilken information kan jag få med mig från e-conomic till Visma eEkonomi Smart?
 • Företagsuppgifter

 • Kunder

 • Leverantörer

 • Artiklar

 • Obetalda kundfakturor

 • SIE - fil med bokföring för föregående och innevarande år

 • Nummerserien för kundfakturor
  • Vill du byta nummerserie måste du göra det innan du skapar din första faktura. Du hittar nummerserien under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Nummerserien fortsätter sedan i löpande ordning och kan inte redigeras.

Undantagsfall

 • Er referens och på kund och leverantör följer inte med över till Visma eEkonomi

 • Avvikande leveransadress på kunden följer inte med över till Visma eEkonomi

 • Överbetalda kundfakturor, dv s fakturor där kunden har betalat in ett för högt belopp följer inte med som en reskontrapost. Däremot följer saldot med i SIE-filen. För att få en överblick  kan du skriva ut en Kundreskontralista i e-conomic. Överbetalda kundfakturor visas som en minuspost.

 • Visma eEkonomi Smart och e-conomic är två olika program. Det finns fält som är obligatoriska i det ena programmet men inte det andra. Tillåtet antalet tecken i textfält kan variera osv.  Vi kommer alltid meddela dig efter bytet om det är fält som fått standardvärden eller ändrats. Vill du ha mer information innan bytet får du gärna höra av dig till oss!

 

Har du bokfört på 90-konton?

I e-conomic kan du bokföra på s k 90-konton, dessa konton ingår inte i SIE-standarden och går därför inte att läsa in i Visma eEkonomi. Har du bokfört på 90-konto så betyder det att du inte kommer få över verifikationer från e-conomic till Visma eEkonomi. En lösning är att lägga in Ingående balanser eller bokföra om verifikationerna på aktuellt bokföringsår i Visma eEkonomi.

Hur lång tid tar bytet?

Vi har som mål att hjälpa dig med konverteringen inom 48 timmar, helgfri vardag. När vi är klara kontaktar vi dig via mejl, du får i samband med det inloggningsuppgifter till Visma eEkonomi Smart. Tänk på att du inte kan jobba i e-conomic eller Visma eEkonomi Smart innan bytet är klart.

Jag har inte köpt Visma eEkonomi, hur gör jag?

I samband med att du laddar upp den information vi behöver för att hjälpa dig med bytet görs ett köp på Visma eEkonomi Smart. Du väljer avtalsperiod och godkänner villkoren för ditt nya program. Inloggningsuppgifter får du från oss när bytet är klart.

Du får tillgång till Visma eEkonomi Smart direkt efter bytet men betalar först från det datum din avtalsperiod hos e-conomic löpt ut.

 

Behöver jag säga upp mitt avtal hos e-conomic?

Du behöver inte säga upp ditt avtal på e-conomic utan det övergår i en rapportlicens när du väljer att byta till Visma eEkonomi Smart. 

Kan jag fortfarande komma åt mitt företag i mitt gamla program?

Rapportlicensen gör att du i programmet kan titta, skriva ut rapporter, exportera SIE-filer, register mm. Du har tillgång till ditt företag i e-conomic till och med 31 december 2025.

 

Checklista - detta behöver du göra innan och efter bytet.

1: Bokför alla kassaboksposter

Se till att alla kassaboksposter är bokförda inne i e-conomic.

2: Exportera SIE-filer

Exportera två SIE-filer, en för innevarande och en för föregående år.

3: Skriv ut balans och resultatrapporter

Rapporterna ska skrivas ut på dagens datum. Det är viktigt att Rutan "Visa ej bokförda verifikationer" inte är markerad.

4: Kontrollera ditt organisationsnummer i inställningarna

Kontrollera så att det ligger rätt organisationsnummer i inställningarna inne i e-conomic. Klicka på Kugghjulet längst upp till höger och välj Alla inställningar. För att ändra organisationsnummer. Klicka på Redigera till höger om rubriken Företag. För att spara ändringen klickar du på Ok.

5: Färdig

Jippie!
Lägg in bankkontonummer under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Markera Företagskonto och klicka på Redigera. Välj Spara nere till höger.

2: Är kunden Företag eller privatpersoner?

I Visma eEkonomi kan du välja om en kund är Företag eller Privatperson. Företag innebär att fakturan skapas exkl moms och Privatperson innebär att fakturan skapas inkl moms.Eftersom kundtyp saknas i e-conomic kommer alla kunder som standard få Företag. För att ändra till privatperson klickar du på Försäljning - Kunder. Markera en kund och välj Redigera. Ändra i rullisten vid Kundtyp och Spara.

3: Om du använder dig av olika verifikationsserier.

De verifikationsserier som du matchat i överföringen från e-conomic kommer inte att gälla för nya verifikationer som du skapar i Visma eEkonomi.
För att få rätt verifikationsserier på nya verifikationer i Visma eEkonomi behöver du ställa in de serier du vill använda under: Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Verifikationsserier.

4: Färdig!

Jippie! Kolla gärna in tipsen lite längre ned på den här sidan.

5: Tips - Registrera inbetalning på kundfaktura

 1. Obetalda kundfakturor följer med över till Visma eEkonomi. När du har fått betalt för en faktura går du in under Kassa - och bankhändelser.

 2. Välj det konto har du fått in betalningen på.

 3. Välj Ny bankhändelse.

 4. Fyll i Datum, Belopp och eventuell Referens.

 5. Klicka på Lägg till och därefter Matcha.

 6. I bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. Plocka upp den kundfaktura som inbetalningen avser.

 7. Klicka på Bokför.

För att utnyttja programmet på bästa sätt rekommenderar vi att du kopplar ihop Visma eEkonomi med din bank. Läs mer här.

6: Tips - Registrera betalning på leverantörsfaktura

Obetalda leverantörsfakturor följer med i bokföringen som en importerad verifikation via SIE-filen. Ett tips är att skriva ut en Leverantörsreskontralista i e-conomic och ha som underlag tills alla överflyttade reskontraposter är betalda.  Gå in under Rapporter - Leverantörer - Leverantörsreskontralista. Sätt en markering i rutan Visa specificerat.

För att registrera en betalning på en leverantörsfaktura från ditt gamla program gör du så här:

 1. Välj Kassa- och bankhändelser.

 2. Välj det konto du ska registrera betalningen från.

 3. Välj Ny bankhändelse.

 4. Välj  Pengar ut.

 5. Välj Lägg till. Betalningen läggs till i listan.

 6. Välj Matcha.

 7. Välj bokföringshändelse Övrigt uttag och kostnadstypen Egen kontering. Välj konto 2440 leverantörsskulder. Tänk på att du måste markera rutan Visa alla aktiva poster för att kunna välja 2440.

 8. Välj Bokför

7: Tips - Registrera betalning av leverantörsfakturor i annan valuta än SEK

Obetalda leverantörsfakturor följer med i bokföringen som en importerad verifikation via SIE-filen. Ett tips är att skriva ut en Leverantörsreskontralista i e-conomic och ha som underlag tills alla överflyttade reskontraposter är betalda.  

Gå in under Rapporter - Leverantörer - Leverantörsreskontralista. Sätt en markering i rutan Visa specificerat. Rapporten visas som standard i SEK. Har du leverantörsfakturor i annan valuta kan du skriva ut leverantörsreskontran per valuta. Ändra i rullistan Valuta.

För att registrera en betalning på en leverantörsfaktura från ditt gamla program gör du så här:

 1. Välj Kassa- och bankhändelser.

 2. Välj det konto konto du ska registrera betalningen från.

 3. Välj Ny bankhändelse.

 4. Välj  Pengar ut.

 5. Välj Lägg till. Betalningen läggs till i listan.

 6. Välj Matcha.

 7. Välj bokföringshändelse Övrigt uttag och inkomsttyp Egen kontering. Välj konto 2440 Leverantörsskulder och 3960 vid valutakursvinst eller 7960 vid valutakursförlust.

 8. Välj Bokför.

Så här kommer du igång med ditt nya program

 • eLearning - Interaktiv utbildning som går igenom hela programmet
 • Forum - Hitta svar och ställ vilka frågor du vill
 • Filmer - Titta in i vår spellista där vi samlat det mesta i Visma eEkonomi
 • Supportpanelen - Klicka på frågetecknet inne i Visma eEkonomi