Checklista - detta behöver du göra

Uppdatera till version 2019.0

1. Uppdatera till version 2019.0

För att kunna skapa deklarationen för 2018 och bokföra på 2019 måste du uppdatera till version 2019.0.

Versionen finns att ladda ner på vår hemsida.

Till hemsidan  

download Ladda ner senaste versionen

Skriven hjälp

book Installationsanvisning Visma Enskild Firma

Supportfilm

play Så uppdaterar du ditt program

Bokföra alla händelser gällande 2019

Innan du kan skapa deklarationen måste alla händelser för 2019 vara bokförda. Kontrollera att du registrerat alla dina händelser i din kassabok.

Kontrollera ingångsvärdena

Om du är en ny användare av programmet kan du behöva komplettera uppgifter från föregående års deklaration under Arkiv - Ingångsvärden.

Om du använde programmet för att skapa förra årets deklaration bör du kontrollera att uppgifter om periodiseringsfonder har följt med korrekt i uppdateringen. Uppgifterna hittar du på sista sidan under Arkiv - Ingångsvärden.

Skriven hjälp

book Ange ingångsvärden

Gå igenom Årsrutinerna

För att komplettera de bokförda uppgifterna till din deklaration ska du fylla i Årsrutinerna. Lättast är att gå igenom sida för sida för att vara säker på att du inte missar något, även om du troligtvis inte behöver fylla i uppgifter på varje sida.

Du får hjälp av programmet att justera det bokförda resultatet enligt de bokföringsregler som gäller och att beräkna poster som endast beräknas årsvis. Här lämnar du också vissa uppgifter som programmet behöver för att kunna hjälpa dig med inkomstplanering och deklaration.

Skriven hjälp

book Årsrutiner

Supportfilmer

play Kundfordringar vid årsskiftet
play Leverantörsskulder
play Uppgifter om lager vid årets slut
play Avskrivningar vid årets slut
play Uppgifter för inkomstplanering

Inkomstplanera och skapa deklarationen

Deklarationen i Visma Enskild Firma skapas genom att du inkomstplanerar och alltså väljer hur din firmas deklaration ska se ut. Du kan i inkomstplaneringen välja på 7 olika alternativ beroende på vilket resultat du vill uppnå. Programmet gör skattemässiga justeringar för att komma så nära som möjligt ditt önskade resultat.

Under Översikt deklaration och Skatteuträkning kan du se hur firmans deklaration kommer se ut och hur den preliminära skatten för firman räknas fram.

Du kan skapa om din deklaration hur många gånger som helst genom att inkomstplanera på nytt.

Skriven hjälp

book Inkomstplanera och deklarera 
book Välj bland olika inkomstalternativ
book Översikt deklaration 
book Skatteberäkning

Supportfilmer

play Inkomstplanera 
play Deklarera underskott

Lås och lämna in deklarationen till Skatteverket

När du är nöjd med din bokföring och deklaration är det dags att låsa och lämna in den till Skatteverket.

Under Avslut av år 2019 markerar du rutan Klar/låst. När detta är gjort kan du inte göra några ändringar på 2019. Om du kommer på att du har missat något kan du alltid avmarkera rutan, göra dina ändringar och därefter måste du inkomstplanera på nytt innan du kan låsa deklarationen igen.

På sidan Inlämning av deklaration skriver du ut den färdiga NE-blanketten. Denna lämnar du tillsammans med huvudblanketten (INK1) till Skatteverket senast den 2 maj. Du kan också skapa en SRU-fil som du laddar upp antingen på Skatteverkets E-tjänst eller Filuppladdning.

Skriven hjälp

book Låsning av bokföring och deklaration
book Inlämning av deklaration

Skriv ut förenklat årsbokslut och årsutskriften

Du som enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Har ditt företag en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta görs automatiskt i programmet när du skapar deklarationen. Blanketten lämnas inte till Skatteverket utan sparas tillsammans med bokföringen i 7 år.

Under Avslut av år 2019 kan du skriva ut både Förenklat årsbokslut och Årsutskrift - 2019 som innehåller all information om din bokföring och år 2019.

Skriven hjälp

book Förenklat årsbokslut 
book Årsutskrift för arkivering

Inkomstdeklaration senast 4 maj.

Årsvis moms för dig som inte har EU-handel ska lämnas/betalas senast 12 maj.

Om du e-deklarerar kan du få skatteåterbäringen före midsommar.

Senast 2 maj 2019 måste du:

  • Lämna huvudblanketten (INK1) och samtliga bilagor elektroniskt via e-tjänst eller SRU.
  • Anmäla konto för inbetalning.

Deklarationen måste också vara färdiggranskad av Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets broschyr Dags att deklarera