Beprövade mallar – Använda i verkliga case

Vad skulle dina kunder säga om att sköta ärenden i mobilen och betala ett fast månadspris? Om du funderar på att ta fram ett digitalt erbjudande så får du hjälp här.

Redovisnings- och revisionsbyrån Baks&Co utvecklade tre mallar i samarbete med Visma när de tog fram sitt mobila kunderbjudande Baks247. Nu kan du också få nytta av dem. Genc Zeneli, Digital Change Consultant på Visma Spcs, berättar mer:

Gör så här:

  1.  Typföretag. Utgå från din egna kunder och byt ut uppgifterna i mallen Typföretag. Dela in kunderna i olika typer utifrån deras behov. 
  2. Fastpriskalkyl. Räkna på olika scenarier för respektive kundtyp. Se exempelvis vad som händer beroende på antal verifikationer och tiden det tar att hantera dem. 
  3. Offertmall. När du räknat klart kring ditt erbjudande så kan du använda offertmallen. Lägg bara in din egen logga och justera eventuellt texten. Klart att presentera ditt moderna erbjudande.

Hämta gratis mall för typföretag, fastpriskalkyl och offert

Vill du även ha hjälp med planering och genomförande? Läs mer här

 

Prata med Genc! 

  070-389 13 04    genc.zeneli@visma.com    Följ mig på Linkedin