Om Seven Time

Seven Time är ett lättanvänt webbaserat system för er som behöver tid och projektredovisning med inbyggd mobil arbetsorder, offerthantering och fakturering. Flexibel och enkel planering av arbetsordrar och projekt som ni sedan har tillgång till i mobilapparna.

Några av funktionerna i Seven Time är:  Tidredovisning, material/utläggshantering, mobil arbetsorder, offerthantering, fakturering, projekt och arbetsorderplanering, lönehantering och rapporter.

Seven Time riktar sig inte till någon speciell bransch men för hantverkare finns några specialfunktioner så som stöd för ROT och omvänd skatteskyldighet på offert och faktura, avvikelse och ÄTA hantering, personalliggare samt byggdagbok.

Att använda Seven Time innebär

  • Generera fakturor utifrån er tid/material/arbetsordrar som därefter förs över till Visma eEkonomi med en knapptryckning
  • Lättanvänd redovisning av tid (timer, manuellt eller QR-kod) och material från dator eller mobil
  • Full kontroll på vad som har blivit fakturerat och vad som inte blivit det
  • Mycket goda rapportmöjligheter för att se utfall för kunder, projekt och arbetsordrar
  • Export av löneunderlag till Visma Tid

Så fungerar kopplingen med Visma eEkonomi

  • Export av fakturor (från Seven Time till Visma eEkonomi). All information från fakturorna i Seven Time, inklusive ROT/RUT/omvänd skatteskyldighet följer med in i Visma eEkonomi
  • Import/export av kunder
  • Import av projekt (från Visma eEkonomi till Seven Time)
  • Import av artiklar (från Visma eEkonomi till Seven Time)

Så fungerar kopplingen med Visma Lön

  • Efter konfiguration av lönearter/frånvarokategorier (och eventuellt OB) i Seven Time så är det bara att ta ut en fil som sedan kan läsas in i Visma Lön.

Kontakta Seven Time

Hemsida: http://seventime.se
Epost: support@seventime.se
Telefon: 070 - 458 04 25