Mobil arbetsorder och tidrapportering

Med Visma Tid Smart hanterar du och dina medarbetare arbetsordrar och tidsregistreringen enkelt i mobilen och synkar till fakturering.

Vad är en arbetsorder?

En arbetsorder ska innehålla den information som är nödvändig för att kunna utföra ett arbete. Vad kunden vill ha från leverantören och vad som ska utföras, till exempel i en checklista. En målare kan få veta vilken yta han eller hon ska måla, med vilka redskap och i vilken nyans. Arbetsordern kan också innehålla en lista över förutbestämt material som visar hur många det ska vara av en viss vara, vilken storlek, färg eller form. Likaså kan ytterligare förbrukningsmaterial registreras på arbetsordern i det löpande arbetet. Information om när arbetet ska utföras, vilken adress eller position ingår också i arbetsordern.

Mall på blankett eller digitalt arbetsordersystem?

Det absolut enklaste för dig som jobbar med arbetsorder är att göra dina arbetsordrar i ett digitalt system som synkar med som synkar all tid, material, resor, utlägg med mera med både fakturering och bokföring.Då får du med dig alla händelser som ska faktureras eller bokföras med några enkla steg, istället för att knappa in alla uppgifter på nytt i ekonomiprogrammet. Då slipper du det manuella efterarbetet som kommer med en arbetsorder-mall i excel eller liknande. Med ett digitalt system blir det dessutom smidigare för alla inblandade när alla detaljer om arbetet finns tillgängligt på webben och mobilen. Både som hjälp vid utförandet och som inrapportering för tid, resor, nytt material eller dokument.

App till Visma Tid Smart - Mobil arbetsorder i app

Med Visma Tid Smart kan du och dina medarbetare hantera hela arbetsordern och checka av vad som gjorts, dokumentera med bilder och bilagor samt förstås rapportera sin tid och utlägg. I Visma Tid Smart kan de anställda rapportera fakturerbar tid, interntid, frånvaro, övertid, lönetillägg, resor, materialåtgång, maskintid med mera. Ett komplett system för allt som händer under dagen. I Visma Tid Smart kan de anställda även rapportera både fakturerbar tid, interntid, frånvaro, övertid, lönetillägg, resor och materialåtgång. Smidigt för alla! 

 Här hittar du allt om Visma Tid Smart

Bygg, bilverkstad eller verkstad - funkar för alla branscher

  • Sköt all rapportering i mobilen, både tid, utlägg och materialåtgång

  • Hanterar rot/rut-uppdrag

  • Håll koll på milen och tjänstebilen

  • Få full överblick över hela arbetsordern

  • Hantera viktiga kontakter på språng

  • Håll koll på driftskostnad och maskintid

  • Lika smidigt för kortare uppdrag som långa projekt

Så funkar arbetsorder i Visma Tid Smart med Visma eEkonomi

Synkningen mellan Visma Tid Smart och Visma eEkonomi är superenkel både för bokföringen och när du ska fakturera. Kunduppgifter kan synkas mellan programmen, liksom artiklar, resultatenheter och projekt. Du kan välja att delfakturera en pågående arbetsorder eller fakturera när den mobila arbetsordern är avslutad. Överföringen mellan Visma Tid Smart och Visma eEkonomi går automatiskt.

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet