Redovisningsbranschen redo att växla över till mer rådgivning 

Visma Spcs Infografik redovisningsbranschen

Nästan sex av tio redovisningskonsulter tror att de kommer ägna mer tid åt rådgivning det närmaste året. Det visade en undersökning som Visma Spcs gjorde i augusti 2015 bland sina kunder i byråsegmentet.

Publicerat: 2015-09-22
Uppdaterad: 2019-02-14

 Knappt hälften trodde att rådgivningen på den egna byrån skulle öka något det kommande året medan12 procent trodde på en stor ökning. När det gäller utvecklingen för branschen som helhet så uppskattade ännu fler, sju av tio, att andelen rådgivningstimmar skulle öka.  

 I nuläget ägnade sig hälften av de svarande åt rådgivning 1–2 timmar i veckan. 37 procent ägnade 3–10 timmar och några få procent ägnade11 timmar eller mer. 

Maria Nickolausson Visma Spcs– Många är redo att satsa på automatisering och mer rådgivning. Kundernas behov ändras i takt med teknikutvecklingen vilket gör att redovisningsbranschen behöver anpassa sitt tjänsteutbud. Mitt råd är att fråga kunderna vad de behöver hjälp med och det kan ibland vara så enkelt som att förstå siffrorna i rapporten, säger Maria Nickolausson, försäljningschef redovisning och revision, Visma Spcs, i ett pressmeddelande. 

Prissättning nu och om fem år

 En av fyra redovisningskonsulter använder ofta fast månadspris. 4 procent gör det alltid. Men det vanligaste är att inte använda sig av fast månadspris alls. 7 av 10 svarade att de sällan eller aldrig använder den prismodellen. 

På frågan hur prissättningen i branschen kommer att se ut om fem år svarade 57 procent att fast månadspris kommer att öka något eller mycket. En av fem såg ingen ökning och ungefär lika många var osäkra. 

Fyra av tio trodde att prismodellen fast pris per uppdrag kommer att öka något de kommande fem åren, men det fanns också de som trodde att timpriser skulle bli vanligare. Sammantaget är det många som är osäkra på utvecklingen.

Samarbete största fördelen

På frågan om det finns några fördelar med att kunden väljer ett webbaserat redovisningsprogram svarade 57 procent ja och19 procent nej. En av fyra visste inte. 

 Nio av tio ansåg att möjligheterna att samarbeta med kunden var den största fördelen med ett webbaserat redovisningsprogram. Att kunden får automatisk uppdatering och backup sågs som den nästa största fördelen. Mobiliteten, att kunna arbeta var som helst och på alla enheter, sågs som den tredje största fördelen.

Undersökningen om redovisningskonsulternas syn på branschens framtid genomfördes via e-post till cirka 2 000 redovisningskonsulter mellan 24 augusti och 4 september 2015. 289 personer besvarade frågorna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 14 procent.

Annica Jönsson

Du kanske också vill läsa ...

Visma Affärsutveckling - se alla erbjudanden

Allt viktigt, direkt i din inkorg, varje månad? 

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Vi kommer inte att sprida din mejladress till annan part.
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.