Aktiv kommunikation en framgångsfaktor enligt Baker Tilly

Kommunikation och rapportering till kund är viktigt för redovisningsbyråer, enligt Tibor Bondesson, vd på Baker Tilly. 
– Alla kunder kräver inte det än men det kommer att ställas andra krav framöver. Då måste vi ha verktyg som gör att vi kan kommunicera på ett mer modernt sätt.

Publicerat 2015-09-14
Uppdaterat 2019-02-24

– Det är en spännande tid, det händer mycket på marknaden, konstaterar han.

Baker Tilly är ett internationellt nätverk och Baker Tilly Sydost är en av 30 fristående redovisningsbyråer i Sverige som samarbetar kring bland annat kvalitetsfrågor, utbildningar och upphandling av programvaror med mera. Företaget effektiviserar nu sin interna administration genom ett strategiskt inköp av Visma Advisor. Nyligen var det kick off på Visma Spcs.

Ökade krav

Även i framtiden kommer en korrekt redovisning att vara viktigt för kunderna, menar Tibor Bondesson.
– Däremot ställs det ökade krav på hur vi i egenskap av rådgivare kommunicerar, att vi är mer aktiva i vår kommunikation och rådgivning. Man får se det ur kundernas perspektiv: Varför kräver de det och vad kan de vinna på det? Kunderna kan utveckla sitt företag och fokusera på det de ska göra. Där vi ska ha en kompetens.

Stort teknikskifte

Som i alla stora teknikskiften finns de som är först ut och de som är motståndare, menar han.
– Vi ligger väl någonstans i mitten. Och vill man ha en modern redovisningsbyrå så kommer man att ändra sig. Visma Spcs är också duktiga på att marknadsföra de funktioner som erbjuds småföretagare i bokföringsprogrammet.

Ökat samarbete med företagen

Tibor Bondesson har tagit höjd för fortsatt utveckling de kommande åren.
– Det är två delar till steget mot en mer modern revisions- och redovisningsbyrå. Första steget är att få en Tibor Bondesson Baker Tillyeffektiv intern administration och organisation. Det handlar om hur vi jobbar idag och hur vi vill jobba framåt.
– I framtiden vill vi också ha en ökad möjlighet att samarbeta med kunderna i ett bokföringsprogram som klarar det. Där tror vi att Visma är en aktör som utvecklas åt rätt håll.

Vilka fördelar ser du med Visma Advisor?
– Vi vet vilka delar vi vill ha uppföljning på och vad vi mäter. Alla de frågorna vi haft i vår kravspecifikation fick vi besvarade vid en demonstration och utbildning i programmet. Det finns förstås alltid önskemål om utveckling, men Advisor är ett system där vi kan jobba mer effektivt.

Vad ser du för konkreta besparingar nu?
– I Advisor får vi ett system som blir navet i vår byråadministration, där vi kommer att spara intern byråtid för administration och vi kommer att bli mer effektiva också ut mot kund.

Vad tycker du om bokföringsprogrammet Visma eEkonomi?
– Vi har fått en visning av Visma eEkonomi och en personlig åsikt är att det är väldigt enkelt och att det finns mycket som kunden kan göra själv. Kunden ska inte behöva förstå alla processer. Vi tror att vi gör nytta genom att tolka och förstå och ge råd.

– Kommunikation och rapportering till kund blir allt mer viktig. Alla kunder kräver inte det än men det kommer att ställas andra krav framöver. Då måste vi ha verktyg som gör att vi kan kommunicera på ett mer modernt sätt.

Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av ...

 

Visma Affärsutveckling - se alla erbjudanden

Allt viktigt direkt i din inkorg, varje månad? 

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Vi kommer inte att sprida din mejladress till annan part.
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.