Visma Förening
Lyft din förening till nya höjder

  • Effektiv medlemshantering
  • Kontroll på ekonomin
  • Smidig fakturering

Det klassiska föreningsprogrammet för ideella föreningar

Visma Förening är ett välkänt och pålitligt föreningsprogram för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen i en ideell förening.

Med Visma Förening som bokföringsprogram i en ideell förening går det snabbt att sköta bokföringen. Det är enkelt att få koll på kontoplanen, samtidigt som programmet hjälper dig att få en mycket effektiv medlemshantering.

users

Håll ordning på medlemmarna

Med Visma Förening får du hjälp med att administrera medlemsavgifter, medlemskort, adresser, telefonnummer, medlemslistor och mycket mera. Kategorisera enkelt alla medlemmar och kunder för att skräddarsy programmet efter din verksamhet.

logout

Snabb och smidig fakturering

Använd färdiga mallar för att smidigt fakturera dina medlemmar. Du kan både skriva ut eller mejla fakturorna. Om föreningen har återkommande fakturering av exempelvis medlemsavgifter kan du skapa avtal på återkommande fakturor.

barchart

Håll koll på hur föreningen mår

Föreningstermometern ger dig en enkel, grafisk presentation av din förenings ekonomi just nu. Stapeldiagram visar föreningens betalda och obetalda kund- och leverantörsfakturor. Nu kan du snabbt skaffa dig underlag för att fatta viktiga beslut i din verksamhet.

Full kontroll på föreningens bokföring

Att sköta föreningens bokföring är enkelt. När du registrerar verifikationer anger du konton och motkonton eller tar du hjälp av konteringsmallar. Programmet stödjer kontoplaner anpassade till Riksidrottsförbundet, både BAS och K1.

checkcalendar

Effektiv medlemsbevakning

För full kontroll på medlemmarnas betalningar kan du låta programmet pricka av föreningens inkommande betalningar automatiskt. Om betalningar inte görs i tid kan du skriva ut eller mejla betalningspåminnelser.

fill

Leverantörer och betalningar

Visma Förening hanterar föreningens leverantörsfakturor och hjälper dig att hålla ordning på hur mycket och när du ska betala. Programmet stödjer även återrapportering av utbetalningar från Bank- eller PlusGiro.

Det pålitliga föreningsprogrammet

Visma Förening är det välkända programmet för att sköta ekonomin och medlemshanteringen i en förening. Om du stöter på problem i programmet eller har några funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår support.

Visma Ekonomiöversikt

Följ din ekonomi var du än befinner dig.

Läs mer

Visma eEkonomi

Sköt både bokföringen och faktureringen på webben.

Läs mer