Test: Visma vs. Zervant
Hur bra är bokföring online med Visma eEkonomi?

Väljer du mellan Visma eller Zervant?

Är du i behov av ett bokföringsprogram online och valet står mellan Zervant eller Visma? Vårt test guidar dig med en jämförelse av Zervant och vår storsäljare Visma eEkonomi.

Uppdaterad: 2017-05-22

Jämför Visma eEkonomi vs. Zervant

Gratis bokföringsprogram?

Hur möter Visma och Zervant bäst upp till just dina behov? En viktig sak att tänka på är att vissa funktioner hos Zervant är gratis, medan andra funktioner kan kosta pengar. Med denna betalmodell kanske Zervant framför allt passar en viss typ av företagare, som förväntas utföra mer manuellt arbete i utbyte mot gratis användning.

 Gratis bokföringsprogram: 5 oanade fallgropar att undvika

Till exempel erbjuder Zervant gratis tidrapportering i sin kostnadsfria variant, samtidigt ingår inte fakturering. Eftersom man normalt sett vill fakturera den tid man rapporterar som företagare, sker faktureringen då mot betalning eller i ett separat system. Visma eEkonomi erbjuder tidrapportering som tillval för 89 kr/månaden, samtidigt ingår fullständiga faktureringsmöjligheter i två av de tre programvarianterna, och tidrapporteringen blir automatiskt underlag för faktureringen.

Bankkoppling förenklar din bokföring

Allt fler företagshändelser sker digitalt och går direkt via ditt företagskonto på banken. Därför är det klokt att välja ett bokföringsprogram online som har en koppling till din internetbank. I praktiken innebär det att en stor del av din bokföring sker automatiskt i samband med affärshändelsen. Zervant har i dag inget stöd för bankkoppling till någon svensk bank, vilket leder till merarbete när du bokför.

Med Visma eEkonomi kan du arbeta tillsammans med bland annat Handelsbanken, SEB, Swedbank, Danske Bank, Länsförsäkringar, Nordea och Sparbanken. När du registrerar en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi, förs information om förfallodatum och betalning över till din internetbank. Allt du behöver göra är att logga in på banken och godkänna betalningen. Visma eEkonomi föreslår även matchning av inbetalningar på ditt bankkonto mot obetalda kundfakturor.

Vad säger bokföringen om ditt företag?

Företagare kollar sin bokföring

Bokföringen är inte bara ett nödvändigt ont - den ska spegla hur det går för ditt företag och hjälpa dig fatta rätt beslut i vardagen. Att driva eget utan bokföring är som att ge sig ut på en upptäcktsresa utan kompass! Därför bör du kräva av bokföringsprogrammet att det omsätter din bokföring till värdefull uppföljning.

Visma eEkonomi erbjuder dig en intelligent och lättförståelig instrumentpanel med bland annat likviditetsprognos, löpande intäkter och kostnader, och veckovis uppföljning av dina kund- och leverantörsfakturor. Direkt när du loggar in i programmet får du alltså en snabb helhetsbild över hur affärerna går.

Zervant saknar en sådan instrumentpanel och tvingar dig därför att på egen hand räkna ut och omsätta din bokföring till löpande information om hur det verkligen går i företaget. Då blir bokföringsprogrammet lätt något som du bara använder när du ska bokföra eller fakturera. Med Visma eEkonomi kommer du vilja logga in ofta för att följa dina affärer.

 Vilka krav bör du ställa på enkel bokföring? Här är 6 viktiga frågor!

Hjälp med skatt, deklaration & årsredovisning

Zervant saknar i dag inbyggd funktion för både skatteberäkning, deklaration och årsredovisning. Medan du kan få ut en balans- och resultaträkning i Zervant och exportera till SIE-fil, tvingas du själv manuellt justera poster i bokföringen när du deklarerar hos Skatteverket. Till exempel ombokningar av kundfordringar måste ske manuellt.

Visma eEkonomi erbjuder deklaration, årsredovisning och skatteberäkning direkt i programmet, som tillval för både enskild firma och eget aktiebolag. Det mesta av deklarationsunderlaget justeras och skapas automatiskt. I samband med din deklaration låter Visma eEkonomi dig också simulera olika inkomstalternativ för att se hur det påverkar din skatt.

Stöd för både order och offert

Både Zervant och Visma eEkonomi har stöd för offerthantering, så att du kan lämna anbud och få accept på dessa, till exempel för att låta kunden godkänna ett prisförslag. Men i vissa fall vill du kanske hellre använda dig av orderhantering. Kanske jobbar du inom t.ex. byggbranschen och vill få bekräftelse på ett förslag på leveranstid av material till en kund?

Eller vill du skapa en order och bekräfta kundbeställningen med ett ordererkännande i form av följesedel? Zervant saknar stöd för orderhantering, medan detta finns som tillval tillsammans med offerthantering i Visma eEkonomi.

Lönebesked - för dig som vill anställa

Har du planer på att anställa i framtiden? Då kommer du snabbt inse fördelarna med att koppla bokföringen till din lönehantering. Om du bokför i Zervant måste du samtidigt sköta de anställdas löner separat i ett annat program.

Med Visma eEkonomi kan du skapa enkla lönebesked online, få hjälp med beräkning av skatt och arbetsgivaravgift, samt skicka in kontrolluppgifter och arbetsgivardeklaration på fil till Skatteverket.

 7 skäl att hantera lönerna online med Visma eEkonomi

Jämförelse: Visma eEkonomi vs. Zervant

Samtliga testade bokföringsprogram erbjuder bokföring, fakturering, kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar.

 = leverantören erbjuder funktionen i sitt program, utan behov av byrå eller tredjepartsleverantör. Ev. extrakostnader kan tillkomma beroende på produktvariant och tillval.

 = leverantören erbjuder inte funktionen i sitt program.

Bankkoppling
Instrumentpanel/ekonomiöversikt
Likviditetsprognos
Språk- & valutahantering
Språk på faktura, men ingen hantering av artiklnamn på flera språk. Finns stöd för valuta
Stöd för fakturerings- & kontantmetoden
Inget automatiskt stöd
Offert
Order
ROT/RUT
E-fakturering
Kreditupplysning
Projekthantering
Periodisering
Behandlingshistorik
Elektronisk momsrapport
Endast PDF
Skatteberäkning/deklaration
Årsredovisning
Lönebesked/löneprogram
Tidrapportering
Mobil tidrapportering
Mobilapp: iPhone/Android
SMS:a kunder

PROVA VISMA eEKONOMI GRATIS I 20 DAGAR


Text: Alexander Rehnborg