Funktioner, appar & tillval i Visma eEkonomi
Visma eEkonomi Tid app

Visma eEkonomi Tid App

Gratis

Ladda ner på App Store

Med Appen Visma eEkonomi Tid registrerar du din arbetade tid på plats ute hos kunden när ditt minne är som fräschast.

Anteckningar och post-it lappar är ett minne blott.

Skulle det vara så att du även vill komplettera med information så finns det fält för både egen anteckning och fakturatext.

Dina registreringar synkroniseras automatiskt mot ditt tillval Visma eEkonomi Tid och därifrån kan du sedan skapa rapporter och fakturaunderlag.

Visma eEkonomi Tid är en app för bokföringsprogrammet Visma eEkonomi.
Visma eEkonomi är ett bokförings- och faktureringsprogram byggt för ett tryggt och smidigt småföretagsliv. Funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering hjälper dig och du får mer tid över till annat. Läs mer om Visma eEkonomi.