Panalitix Kickstart

Panalitix Kickstart är en tvådagars workshop online där du bygger din strategiska affärsplan. Målgruppen är ledningsgrupper, ägarteam eller enskilda ägare av redovisningsbyråer.

Under de här dagarna är du helt fokuserad på varför du driver en redovisningsbyrå och vad du vill uppnå. Du får jobba med din vision och mission. Tillsammans med andra byråledare och det erfarna teamet från Visma får du metoder, kunskap och inspiration för att skapa din affärsplan. Räkna med kreativa, smarta och energifyllda dagar!

Det bästa är att du får med dig en färdig handlingsplan hem, med tydliga målsättningar på kort och lång sikt.

Business by design

Ledare för Kickstart är Marcus Schirén, Panalitix Business Improvement Coach, Visma Spcs:
– Det brukar gå fantastiskt bra för våra deltagare! Vad som blir påtagligt för de flesta är att vi vänder på allt genom begreppet business by design - att driva sitt företag efter egen design. Business by design är att fråga sig: Varför är jag i branschen? Vad vill jag göra som byråledare? Och sedan bygga byrån runt det. Först därefter kommer hur:et och det hjälper vi till med.

Marcus Schirén
Business by design
Business by design

Sätt ett djärvt mål - ett "BHAG"

Den strategiska affärsplan ni arbetar fram kommer att vara lätt att överlicka och få plats på en A3, en så kallad One Page Plan. Här beskrivs precis vad som ska hända på kort och lång sikt. Här sätts också ett stort och djärvt mål, ett "Big Hairy Audacious Goal", (BHAG).