Orderstyrning.se

Integrera orderstyrning.se med Visma och få kontroll över timmar, material, order samt dokumentation.
Orderstyrning.se har utvecklats för hantverkare som vill ha mer kontroll över ekonomin genom hela arbetsflödet.

I orderstyrning.se kan du upprätta och skicka order, sända fakturor, registrera materialförbruk samt dokumentera utfört arbete med foton och kvalitétssäkringar. Du har full kontroll över både ekonomin och uppgifterna, så att du alltid kan göra välgrundade besöut vardagen.

Sist, men inte minst, kan du använda orderstyrning.se både på webben och i appen. Det är även lätt att integrera till Visma E-Ekonomi.

Med orderstyrning.se kan du:

-          Tidsregistrering direkt i appen
-          Spara dokumentation och egenkontroller direkt på ordern
-          Registrera material
-          Få full överblick över din och medarbetarnas kalendrar
-          Ta emot EDI-er direkt in i ditt orderstyrning.se
-          Använda webbshoppen och jämnföra mellan grossister för att hitta de bästa priser


 

Kontakta oss

Hemsida