Optimistisk syn på nya året bland småföretagarna

Publicerad 2014-12-29

Sju av tio småföretagare tror att 2015 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året. Tilltron till det egna företaget är dessutom överlag större än till landets ekonomiska utveckling. Det visar en småföretagarbarometer av Visma.

– Det finns en försiktig optimism bland småföretagarna inför det nya året. Eftersom de mindre företagen är många och dessutom brukar vara bra på att tidigt känna av hur konjunkturen utvecklas är det här en viktig signal, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för undersökningen.

I nivå med andra index
När alla frågor i undersökningen vägs samman i Vismas småföretagarindex ligger förväntningarna strax under årsgenomsnittet för Konjunkturinstitutets barometerindikator. KI:s index har hoppat upp och ner mycket kraftigare än Vismas småföretagarindex under mätperioden 2008-2014.

Det som påverkar den positiva trenden är bland annat att andelen företag som drabbats av att kunder gått i konkurs har minskat samt att företagen i mindre utsträckning än tidigare dragit ner på sina investeringar det gångna året.

Undersökningen i siffror
Undersökningen genomfördes mellan den 15 och 23 december med 1.000 av Vismas småföretagskunder som svarande deltagare. Visma har enligt Sifo drygt hälften av landets småföretagare med 0 till 20 anställda som kunder. Företag i den storleken utgör 98 procent av landets aktiva företag. Frågorna redovisas nedan med svaren från förra årsskiftet inom parentes. Konjunkturinstitutets barometerindikator ger en bild av konjunkturläget per månad. Indikatorns genomsnittsvärde är 100. Över 100 är lika med bättre läge i ekonomin än normalt, under svagare.

Sju av tio småföretagare tror att 2015 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året. Det visar den senaste småföretagarbarometern från ekonomiföretaget Visma.

I Vismas småföretagarindex ligger förväntningarna vid årsskiftet 2014-2015 strax under årsgenomsnittet för Konjunkturinstitutets barometerindikator för 2014.

Visma småföretagarenkät inför 2015 (2014) 

Ja %
Har ditt företag dragit ner på investeringarna i år? 

32 (43)
Har ditt företag tappat kunder på grund av konkurser i år? 

20 (29)
Kommer ditt företag att minska sina lån under nästa år? 

55 (61)
Tror du mer på ditt eget företag än på svensk ekonomi i allmänhet? 

74 (67)
Tror du att 2015 blir ett bättre år än 2014 för ditt företag? 

70 (78)
Vismas småföretagarindex vid årsskiftet 2014-2015, 100,6 (96,8)
Konjunkturinstitutets barometerindikator, årsgenomsnitt 2014, 102,9 (96,7)