Så skyddar du dig mot identitetsstöld

Publicerad: 2012-07-17 14:37

Stulna kreditkort, sms-lån i någon annans namn och kapade internetkonton. Identitetsstöld har blivit ett av Sveriges vanligaste brott. Så här skyddar du dig.

Identitetsstölder av olika slag är i dag den fjärde vanligaste typen av brott i Sverige, det visar en granskning av Datainspektionen. Identitetsstöld inträffar när en bedragare utnyttjar någon annan människas personuppgifter för att begå ett bedrägeri. En vanlig form av identitetsstöld är att beställa ett nytt bankkort i någon annans namn.

Enkelt bedrägeri

Bedragaren stjäler då bankkortet när det dimper ner i brevlådan. Några dagar senare stjäler bedragaren även brevet med PIN-koden. En i dag allt mer vanligare form av identitetsstöld går ut på att ta SMS-lån i andra personers namn. Bedragaren registrerar ett anonymt kontantkort på sajter som hitta.se under någon annans namn.

Därefter tar bedragaren ett sms-lån i offrets namn. Om lånföretaget efterfrågar personuppgifter, samlar bedragaren ganska lätt ihop dessa från till exempel Skatteverket och födelsedagssajter som birthday.se. Lars Minnedal, kriminalinspektör vid Stockholms bedrägerirotel, uppmanar folk till att bli mycket mer försiktiga med hur de lämnar ut sina personuppgifter.

"Sluta vara så godtrogna"

– Det är vansinnigt enkelt att stjäla någons identitet. Vem som helst kan helt anonymt, utan att uppge någon orsak, ringa Skatteverket och begära ut adress, personnummer och liknande om vem som helst. I grunden måste folk bli mer misstänksamma och sluta vara så godtrogna, säger Minnedal i en intervju med Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

Läs mer om identitetsstöld i Datainspektionens tidning »

Så skyddar du dig mot identitetsstöld

Så skyddar du dig mot identitetsstöld

• Lämna endast ut personlig information till företag och institutioner du litar på.

• Låt inte andra se uppgifterna på ditt kontokort.

• Släng inte papper med personlig information i soporna.

• Se till att obehöriga inte kommer åt din post.

• Om du tidigare blivit drabbad av identitetsstöld kan du spärra ditt personnummer för kreditköp hos de stora kreditupplysningsföretagen. Går tyvärr inte att göra i förebyggande syfte.