Landets småföretagare håller koll med mobilen


Nio av tio småföretagare har ständig koll på sin verksamhet med hjälp av mobilen

Nio av tio småföretagare har ständig koll på sin verksamhet med hjälp av mobilen – även när de är lediga. Två av tio tycker att det stressande för dem. Det visar en undersökning från Visma.

– Den tekniska utvecklingen är både på gott och ont för småföretagare. Alla funktioner som numera finns i de smarta mobilerna gör att både bankärenden och stora delar av annan administration kan skötas precis när- och varsomhelst, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort undersökningen.

För att ha kontroll på verksamheten läser drygt var tredje, 36 procent, kontinuerligt mejl eller lyssnar av mobiltelefonen. Drygt fyra av tio, 46 procent, nöjer sig med att kolla en gång per dag och 8 procent en gång i veckan. Bara en av tio stänger av all mejl- och telefontrafik.

Både lugnande och stressande

Många företagare upplever att det är skönt att ha koll på verksamheten även under ledigheten. Hela 27 procent anser till och med att det är mycket eller ganska lugnande att vara ständigt nåbar. Nästan lika många, 21 procent, anser dock att det är mycket eller ganska stressande. Resterande 52 procent tycker vare sig att det är lugnande eller stressande.

– Vad det ytterst handlar om för företagarna – och alla andra – är självfallet att hitta en balans i livet. En tanke kan vara att sätta upp regler för sig själv, exempelvis att man bara kollar mejlen en gång om dagen, helst på morgonen så att man hinner agera. Då sover man lugnt på kvällen och är något brådskande så finns sms och telefon, säger Rolf Dahlberg.

De flesta företag är små

I Sverige finns drygt en miljon registrerade företag. 98 procent av dem är småföretag med färre än 20 anställda. Statistiska centralbyrån räknar med att det går 2,5 företag på varje företagare. Antalet småföretagare i landet är därmed cirka 425.000.

Med modern teknik är du som företagare ständigt uppkopplad.

Med modern teknik är du som företagare ständigt uppkopplad. Men hur får du en bra balans mellan jobb och fritid?

Ta del av våra tips för ett mer balanserat yrkesliv »