Då blir jobbmobilen skattepliktig

Använder du jobbmobilen privat? Se upp. Du kan bli förmånsbeskattad om inte förutsättningarna är de rätta.

Arbetsdagen är slut. Din anställde har tidigare, under kafferasten, betalt några räkningar på internetbanken. Nu plockar han ihop sin arbetsdator och stoppar jobbmobilen i byxfickan. Väl hemma kommer han på att han glömt bort att ändra den där tandläkartiden han fick.

Han tar fram mobiltelefonen, som arbetsgivaren betalt för, och ringer. Men stopp! Vänta! Hur är det nu egentligen? Får han verkligen använda sin arbetsmobil och jobbdator till privata ändamål utanför den ordinarie arbetsplatsen?

Det är inte säkert, säger Skatteverket, som menar att han då kan bli förmånsbeskattad.

En förmån som ska beskattas

"Om det inte är av väsentlig betydelse för att utföra jobbet men den anställda ändå tar med mobiltelefonen hem och arbetsgivaren tillåter privat bruk av den hemma så är det en förmån som ska beskattas." Så skriver myndigheten i ett förtydligande om privat användning av arbetsgivarens mobil.

 Vilka skatteregler som gäller när man som arbetstagare använder arbetsplatsens elektroniska utrustning för privat bruk är okända för många och kan vara knepiga att tyda. Det menar även myndigheten själva.

”Det ska vara lätt att göra rätt”

– Reglerna kan vara svåra att förstå. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och har därför gått ut med ett förtydligande om när undantag från beskattning gäller och i vilka situationer användningen av elektronisk utrustning och abonnemang är skattefri, berättar Pia Plank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Förutsättningar för skattefri användning

För många kan det tyckas självklart att man får använda exempelvis jobbets dator för privata ändamål när man är på arbetsplatsen, i alla fall på sina raster. Men för att det ska ske skattefritt finns vissa förutsättningar. Arbetsgivaren ska ha abonnemang mot fast avgift och det ska inte gå att särskilja det privata användandet, som Skatteverket uttrycker det.

Behovet styr

Ska en anställd få använda utrustningen skattefritt utanför sin ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler krävs det att utrustningen är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter var han eller hon än befinner sig.

Annars måste det i avtal eller genom annan dokumentation mellan arbetsgivaren och den anställde framgå att privat användning av utrustningen utanför ordinarie arbetsplats är förbjuden, för att den anställde ska kunna slippa förmånsbeskattning.

Skattefritt för företagare

Det nya förtydligandet från Skatteverket gäller enbart för anställda och i skrivelsen berörs villkoren för egenföretagare inte alls.

– Det vanliga när egenföretagaren bokför kostnaden för ett abonnemang med fast avgift är att ingen beskattning ska ske av privat användning av abonnemanget. Detta eftersom förmånen anses vara ett uttag från firman av en ”tjänst av ringa värde”, vilken enligt lagen inte ska beskattas, säger Vismas skatteexpert Jan-Erik W Persson.

Även inköp av telefon och dator brukar anses avdragsgilla som arbetsredskap för egenföretagare.

Detta krävs för att jobbmobilen ska vara skattefri

  • Abonnemang med fast avgift - det ska inte gå att särskilja privat användning 
  • Behov av väsentlig betydelse - jobbmobilen ska behövas för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
4,2/5 - 21 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi