En lyckad generationsväxling

Publicerad: 2014-10-02 07:57 | Uppdaterad: 2014-10-02 13:45

De gick från skrivmaskin till eEkonomi och fick bättre kontroll över betalningarna till lägre kostnader. Men det de värdesätter mest är ändå den extra arbetsdag de vann och som nu ägnas åt kunderna. Det har dessutom gjort att omsättningen ökat radikalt.

Vill du kunna sätta dig i en varm bil efter en kall natt utomhus? Inga problem. Skaffa en bilvärmare så gör du både bilen, miljön och dig själv en tjänst.

På Webastocenter i Stockholm gör man kunderna nöjda och glada med just detta. Det har man gjort i över 40 års tid och hoppas fortsätta med ett bra tag till. För kunderna är behoven desamma än i dag, men för den egna verksamheten ser behoven annorlunda ut i dag. Ett sätt att föra traditionen vidare blev därför att effektivisera med ny teknik.

Ett generationsskifte som effektiviserade verksamheten

– Fram tills för fem år sedan skrev vi fakturor för hand eller på maskin på fredagarna. Bokföring och kundreskontra likaså. Så hade man alltid gjort. Men när vi unga tog över ville vi göra något modernare. Så vi skaffade ett riktigt ekonomisystem som minimerade vårt administrativa arbete och gjorde att vi kunde jobba med kunder även på fredagarna. På så sätt har vi ökat omsättningen med 30 procent, berättar Henric Andersson som är en av de två unga delägarna i företaget.

Ökade inte era kostnader då?

– Nej tvärt om, vi kapade kostnaderna rejält. 80 procent av våra kunder är andra företag så vi skickar ganska många fakturor. Kostnaderna för att redovisa våra affärer låg tidigare på mellan 10.000 och 15.000 kronor per månad. Sedan jag införde Visma eEkonomi knappar vi in det mesta själva och har kommit ner i en redovisningskostnad på cirka 5.000 kronor per månad. Men det är bara ena sidan av saken.

Ihopkopplad med bättre kontroll

– Vi har kopplat ihop Visma eEkonomi med Handelsbanken och får numera prognoser varje dag om hur vi ligger till. Det är bra. Bra är även att man kan gå in via nätet och skicka en faktura eller kolla så att allt gått iväg som det ska även om man inte är på jobbet.

– Vi har nu även börjat sälja delar och installationer på nätet med Visma Webshop som även det är ihopkopplat med Visma eEkonomi. Alla beställningar som görs på nätet hamnar direkt i Visma eEkonomi, klara att skrivas ut som fakturor och bokföras. Det är otroligt skönt att slippa alla papper. Redovisningsbyrån som sköter bokföringen åt oss kan också gå in och kolla oss på nätet så att vi hela tiden är uppdaterade.

Mer tid över för kunderna

– Så länge man har pengar på bankkontot löser det mesta sig självt. Detta ger även mer tid till att faktiskt hinna prata med kunderna. Det vi gör är ju ett serviceyrke trots att vi har en verkstad, man får aldrig glömma att det är kunderna som betalar våra löner.

Dina bästa tips och råd till andra företagare?

– Dra fördel av den nya tekniken och den direkta rapporteringen som ihopkopplade system ger. När du ligger online ser du direkt hur kostnaderna tickar ut samtidigt som intäkterna kommer in. Det gör att man blir ekonomiskt medveten på ett annat sätt och denna kostnadskontroll kan många gånger vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Henric Andersson och Tony Stenders är  de två unga som tog över företaget som Tonys pappa startade för 40 år sedan.



Henric Andersson och Tony Stenders är 
de två unga som tog över företaget som T
onys pappa startade för 40 år sedan. 
Foto: privat                                                                                                              

Fakta
Namn: Henric Andersson
Företag: WebastoCenter
Bransch: Fordon
Använder: Visma eEkonomi
Hemsida:www.webastocenter.se

Text: Petter Hammarbäck