Svenska företags krav påverkar barnen

Publicerad: 2014-03-10 15:38 | Uppdaterad: 2014-03-10 16:55

Okontrollerad övertid, stress och sämre fysisk hälsa. Obalansen mellan arbete och fritid har ökat. Men det är inte bara arbetstagaren som påverkas. Även barnen drabbas. Nu menar två organisationer att svenska företag bryter mot FN:s barnrättsprinciper.

– Barnrättsfrågor handlar inte bara om barnarbete i länder som Indien, Bangladesh eller Kambodja. Det är en stor svensk fråga, det handlar om hur svenska företag agerar i Sverige.

Så säger människorättsjuristen Parul Sharma på The Academy for Human Rights in Business, en del av företagsnätverket CSR Sweden, till Svenska Dagbladet Näringsliv

Tar för lite hänsyn

De båda organisationerna The Academy for Human Rights in Business och Unicef Sverige tycker att svenska företag tar allt för lite hänsyn till barns mänskliga rättigheter och att företagen i större utsträckning måste leva upp till kraven som ställs i FN:s barnrättsprinciper.

Principerna infördes för två år sedan och ställer krav på företag om hur de bör arbeta för att barnkonventionen ska uppfyllas. Något som alltså inte sker, enligt organisationerna.

Vanliga orsaker till sjukpenning

Arbetstelefonen som ringer på fritiden, ett pling på kvällen på grund av jobbmejl eller ännu en dag med övertid. Stressrelaterade sjukdomar och depressioner är idag en av de vanligaste orsakerna till att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, skriver Svenska Dagbladet.
Allt detta drabbar barnen där hemma, något som glöms bort av många företag.

– Vi tror att vi kan detta med barns rättigheter här hemma i Sverige och därför tänker vi inte längre än näsan räcker. Men det räcker inte att ställa krav på sina underleverantörer längre, det är dags att vi tittar på våra egna barn också, säger Parul Sharma.

Krävs insatser

En förklaring till att arbetet går långsamt är de insatser som krävs av företagen för att till exempel minska övertiden, insatser och åtgärder som skulle kunna bli dyra för många företag. Men det är inget skäl som håller, menar Parul Sharma.

– Det handlar i grund och botten om att vi ska ta ett ansvar för framtida generationer - och då borde det vara en självklarhet att vi gör det redan nu, säger hon.

De tio barnrättsprinciperna

Foto: Norden.org/ Magnus Fröderberg

De tio barnrättsprinciperna

1. Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja mänskliga rättigheter för barn

2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser

3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och vårdnadshavare

4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar

5. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter genom dem

6. Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter

7. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till fastigheterna som förvärvas och används

8. Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang

9. Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor

10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter

Källa: UNICEF

Principerna har tagits fram av FN:s Global Compact tillsammans med Unicef och Rädda barnen. Global Compact reglerar bland annat hur företag ska arbeta med mänskliga rättigheter. 180 företag i Sverige har skrivit under principerna, uppger Svenska Dagbladet.

Text: Therese Palm