Så får du personalen att trivas (och hålla sig frisk)

 Uppskattning från chefen värderas högst när de anställda får säga sitt, visar en undersökning från bemanningsföretaget Poolia. 
 Låga sjuklönekostnader för företagare är ingen slump utan effekten av ett antal friskfaktorer.
 10 frågor som kan korta sjukskrivningen.

I Poolias kompetensindikator svarade 500 personalchefer och 1000 arbetstagare. Arbetstagarna svarade att en bra chef som ger erkänsla och uppskattning var allra viktigast. Därefter kom utvecklande arbetsuppgifter, trevliga kollegor, hög lön och bra arbetsmiljö. Chefernas trodde att utvecklande arbetsuppgifter var viktigast. Därefter bra chef som ger erkänsla och uppskattning, bra arbetsmiljö, ansvar och karriärmöjligheter. 

– Varje chef borde ha som målsättning att varje dag visa erkänsla och uppskattning till sina anställda. Ett sådant beteende är en investering för att behålla anställda länge, det är dessutom gratis, säger Poolias distriktschef Tobias Björk i ett pressmeddelande.

Låga eller höga sjuklönekostnader ingen slump

Är du företagare och chef med personalansvar är du antagligen mån om att hålla nere sjukskrivningstalen. Så vad får människor att må bra på jobbet? Är det slumpen? Nej, vissa faktorer skapar trivsel, trygghet och hälsa, visar forskning. Andra faktorer skapar vantrivsel, otrygghet och ohälsa. 

 Vad får oss att må bra på jobbet? Friskfaktorer

 • Att känna att man har kontroll och inflytande över sin arbetssituation är grundläggande.
 • Belöningar för ansträningar måste upplevas som rättvisa. 
 • Alla är olika, men alla behöver tillräcklig stimulans och den som behöver det måste få möjlighet att utvecklas. Arbetet måste också organiseras så att inte rollkonflikter uppstår. 
 • Anställningsvillkoren behöver upplevas som trygga. 
 • Givetvis måste arbetsplatsen vara mobbningsfri. 
 • Ny forskning visar också att träning på arbetstid vaccinerar mot ohälsa och bidrar till att anstllda får mer gjort, visar en studie vid Stockholms universitet.

 Vad får oss att må sämre? Sjukfaktorer

 • Motsatsen till ovan: Frånvaro av balans mellan krav och inflytande.
 • Orättvisa
 • Otrygghet
 • Understimulering
 • Rollkonflikter
 • Dålig kommunikation
 • Dålig arbetsmiljö.
 • Följden blir i värsta fall sjukfrånvaro.

Vad är sjuklön? 

När en anställd blir sjuk och inte kan arbeta är första sjukdagen karensdag. Dag 2 till dag 14 kallas sjuklöneperiod och då ska arbetsgivaren betala sjuklön förutsatt att den anställde sjukanmält sig. Om den anställde är förhindrad att sjukanmäla sig ska arbetsgivaren ta hänsyn till det. Arbetsgivaren har rätt att kräva en skriftlig sjukförsäkran. Från och med den åttonde sjukdagen har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg och kan neka sjuklön. Läkarintyg kan även krävas från dag ett om det bedöms nödvändigt, till exempel om arbetstagaren under en kortare period haft många korta sjukdomsfall.  Det ska göras skriftligt och kravet gäller i högst ett år.

Arbetsgivare har rehabiliteringsansvar

Arbetsgivare i Sverige har ett rehabliteringsansvar. Om en medarbetare blir långtidssjuk kan du som arbetsgivare göra en hel del för att korta den. I alla studier med exempel på bra rehabilitering efter en långtidssjukskrivning så har chefen agerat aktivt.

10 idéer för att korta en sjukskrivning

 • Finns det något smart arbetshjälpmedel på marknaden som avlastar exempelvis en ond axel?
 • Går det att söka bidrag?
 • Är det möjligt att undvika ett visst arbetsmoment, utföra det på ett alternativt sätt eller i mindre omfattning?
 • Går det att anpassa arbetstiderna?
 • Kan du erbjuda nya arbetsuppgifter, kanske via en kurs eller med omskolning?
 • Kan medarbetaren få jobba hemma en period eller en del veckan eller dagen?
 • Kan medarbetaren få mer avgränsade arbetsuppgifter eller en annan sorts ansvar?
 • Behöver medarbetaren arbeta med tydligare mål och förväntningar?
 • Är det du som chef som är osaken till sjukskrivningen? Behöver du träna på att hantera ditt humör eller på att hålla bättre samtal? En studie vid Örebro universitet visade att en gemensam kurs i problemlösning och kommunikation för både medarbetare och chef minskade sjukskrivningarna för anställda med smärtproblem.
 • Till sist: Se över helheten och anpassa det som går tillsammans med andra berörda. Gör en plan.

Anställd ofta sjuk i samma diagnos? Sök ersättning

Är en anställd ofta sjuk en kort period på grund av en viss diagnos så kan företaget i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan. Den maximala ersättningen är 250 000 kronor per arbetsgivare och år. 

Vanliga sjukskrivningsorsaker

De vanligaste sjuskrivningsorsakerna är ångest, stress, depression och smärta i axlar, nacke eller rygg. Kvinnor är mer sjukskrivna än män – efter första barnet stiger kurvan för kvinnors ohäla markant hos Försäkringskassan. Vanliga behandlingsmetoder är kognitiv beteendeterapi (KBT), motion, antidepressiv eller ångestdämpande medicin samt motion. Eller en kombination av ovanstående. Motion är ofta lika effektivt som medicin.

Sorg och katastofer

Dödsfall, sjukdomar, skilsmässor, ensamhet, livskriser – det har betydelse hur de hanteras. Den person som fått sörja, som ser en mening med det inträffade och som kan göra tydliga mentala avslut har lättare att hitta energi för att orka ta ansvar för sitt liv, visar forskning. Alla sörjer på olika sätt och kan ha olika behov. Att samtala med en professionell person är väl investerad tid. 

Alkoholproblem

Statistik visar att 3-5 procent av arbetskraften kan ha alkoholproblem och att så många som 1 av 6 är i riskzonen för att bli beroende. Det viktigaste är att agera snabbt och tydligt. 

Utmattningsdepression

Utmattningsdepression har lång läktid, visar all forskning. 8 av 10 blir friska. För många tar det tre år. Vissa funktioner kan behöva rehabiliteras lite extra vad gäller kognitiva funktioner, fysiken, sömnen eller självförtroendet. Gör en långsiktig, gemensam plan och ha förståelse för återfallen.

Källor: Suntarbetsliv, PooliaDN, Institutet för stressmedicin i Göteborg

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi