30 år med samarbete i Visma

Publicerad: 2014-01-09 08:06 | Uppdaterad: 2014-07-23 15:30

I år firar Visma Spcs 30 år som programleverantör. En som varit med från början och följt utvecklingen är Yvonne Ekaremål som driver Ekonomitjänst Ekaremål AB i Kalvsvik.

Yvonne Ekaremål har sett redovisningsprogrammen utvecklas under snart 30 års tid. Enligt Yvonne har det varit möjligt att samarbeta i ekonomiprogram länge.

– Det är en förutsättning för att man ska kunna jobba som jag gör, förklarar Yvonne Ekaremål som jobbat som redovisningskonsult i egen verksamhet, haft anställda, varit anställd och åter startat eget, sedan 1984.

Flexibelt samarbete

– Mina kunder har varit allt från sådana som kommer med papper i en skolåda till dem som gör allt själva och bara behöver hjälp med att stämma av bokslutet. Många av de däremellan, som gör en del av arbetet själva, har jag samarbetat med via Vismas program. En del andra besöker jag och hjälper på plats hos dem. Detta sammantaget är en fin mix för mig som mestadels jobbar ensam.

Så du längtar inte efter att allt ska bli internetbaserat?

– Jag har någon kund som jobbar så också. Men jag tycker att det funnits lite barnsjukdomar i en del webbaserade program. Det är lite för lätt för kunderna och då blir det ofta fel som åtminstone tidigare varit svåra att rätta i många webbaserade program. Men jag tror absolut att det är framtiden. Speciellt de yngre jobbar ju helst i molnet och det kommer definitivt att sprida sig.

Är ekonomikonsult ett framtidsyrke?

– Absolut. Framförallt bland småföretagare är behovet stort. De måste koncentrera sig allt mer på att göra det de är bra på och kommer säkert att behöva redovisningshjälp även i framtiden. En annan sak är kontakten med myndigheter. Som etablerad företagare kan det vara bättre att låta en redovisningskonsult ta den kontakten än att göra det själv. De pratar ju inte alltid samma språk och då kan det uppstå onödiga missförstånd.

Vad är det bästa med att vara egen?

– Jag har både varit anställd och jobbat som egen, lite beroende på min familjesituation. Förutom de möjligheter jag haft att kombinera familjeliv, egen gård och arbete som konsult gillar jag både utmaningarna, att få del av ny teknik och vara med i den utveckling som sker. Jag tycker fantastiskt mycket om den frihet och det stora ansvar det faktiskt är att hjälpa andra företagare. Och som egenföretagare är mina nöjda kunder det bästa kvitto jag kan få för ett väl utfört arbete.

Dina bästa tips till andra?

– Nätverka, samarbeta och vidareutveckla dig. Jag har varit med och engagerat mig i många olika nätverk, framförallt kvinnliga, och hjälpt många kvinnor igång med egen verksamhet. Det har gett mig många nya kundkontakter. Jag samarbetar även med flera revisorer som utför revisioner där jag gjort grunden. Som auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) kan jag, sedan kravet på revisor upphört för många aktiebolag, självständigt upprätta bokslut och årsredovisning för företagen.

yvonne

 

Yvonne Ekaremål har jobbat som
redovisningskonsult med Visma-program
sedan Visma Spcs startades. 
Foto: Petter Hammarbäck                                                                                                       

Fakta
Namn: Yvonne Ekaremål
Företag: Ekonomitjänst Ekaremål AB
Bransch: Redovisningskonsult
Hemsida: www.ekaremal.se

Text: Petter Hammarbäck