Så effektiviserar du dina möten

Publicerad: 2014-02-18 08:01

Möten är en del av arbetslivet. En svensk chef har i genomsnitt sex möten i veckan. Trots det anser hälften av cheferna att de flesta möten är meningslösa och ineffektiva.

En orsak är att många möten saknar tydliga syften och mål. En annan är att det som avhandlas på mötet inte dokumenteras.

Agenda och protokoll

Två enkla sätt att effektivisera möten är därför att skapa och följa en mötesagenda och att föra ett mötesprotokoll där goda idéer och tagna beslut dokumenteras. Fler tips i korthet hittar du här intill.

Nio snabba tips för effektivare möten

Nio snabba tips för effektivare möten

  1. Skapa en mötesagenda och följ den
  2. För ett mötesprotokoll
  3. Förbered handouts
  4. Bjud endast in berörda deltagare
  5. Stäng av laptops och smartphones
  6. Glöm inte engagemang på din mötesagenda
  7. Håll dig kort
  8. Följ upp – snabbt!

Se utförligare tips

Dessa tips är ett kort utdrag av nio goda tips till effektivare möten som du hittar bland Visma Spcs Mallar och blanketter. Där hittar du även en kostnadsfri mötesprotokollmall.

Effektivisera dina möten med mötesprotokoll »

Ladda ner vår mall för mötesprotokoll (PDF) »