De gav Attefallshuset personlig prägel

Publicerad: 2014-08-27 16:01

De två kompanjonerna kände att det var dags att göra något mer och när Attefallshuset blev verklighet föll bitarna på plats. Men det är deras egna erfarenheter och bakgrunder som gör resultatet unikt.

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort bostadshus utan bygglov. Hustypen kallas Attefallshus och har fått sitt namn från bostadsminister Stefan Attefall (KD) som var med och införde hustypen.

Ni har tagit fram ett eget Attefallshus?

– Ja, vi driver ett byggföretag och bygger normalt på
beställning, men nu ville vi ta vara på våra samlade
erfarenheter och göra en lite annorlunda fristuga, så
som vi själva skulle vilja ha den, berättar Johan Arnell
som är delägare och vd för byggföretaget Sibea AB.

Hustypen kallas Attefallshus och har fått sitt namn från bostadsminister Stefan Attefall (KD) som var med och införde hustypen.              

Två varianter av friluftsliv

– Min kollega Edo van der Maas är jägare och jag är fiskare, så vi ville ha en bekväm och autentisk skogsstuga med grästak. Nu gör vi den i två varianter – en som kan kopplas på det vanliga el-, vatten- och avloppsnätet och en som kan ställas var som helst och drivas med gasol, ved och solenergi.

Är intresset stort för ert Attefallshus?

– Ja, intresset är ganska stort för Fristugan som vårt Attefallshus kallas, men det är väldigt nytt för oss ännu så länge och vi har inte hunnit marknadsföra det än. Stugan är nyligen färdigställd och det är ju först nu som ger går att bygga denna typ av hus utan bygglov. Fristugan har dock redan betytt mycket för företaget och våra anställda som alla varit delaktiga i att ta fram och skapa den.

Fristugan rymmer 20 års samlade kunskaper och erfarenheter  från byggnadsbranschen och en hel del av de två företagarnas  egna fritidsintressen – jakt och fiske
Fristugan rymmer 20 års samlade kunskaper och erfarenheter
från byggnadsbranschen och en hel del av de två företagarnas
egna fritidsintressen – jakt och fiske.  Foto: Tomas Serholt  


Ni driver ett byggföretag också?

– Vi är i dag sex fast anställda som jobbar med renovering och tillbyggnader. Vi har även en grupp som specialiserat sig på badrum. När min far, som startade företaget 1993, gick bort förra året, kände vi att vi ville ta ett steg till och utvecklas. Så vi tog investeringen och byggde en alldeles egen hustyp helt baserad på våra egna idéer. Även om vi ännu inte hunnit sälja någon färdig stuga har arbetet med Fristugan gett oss en stolthet som även avspeglar sig i vårt dagliga arbete.

Ditt bästa tips till andra

– Våga ta steget utvecklas och sätt en stolthet i det du gör. Vi jobbar i en bransch som fått ta mycket skit under senare år då det förekommit mycket byggfusk. Men det finns även en framsida av branschen och många saker att vara stolta över. Så mitt bästa tips är att våga chansa, gör något du tror på och sätt en yrkesstolthet i det du gör.

Edo van der Maas och Johan Arnell vid deras alldeles egna Attefallshus, Fristugan.
Edo van der Maas och Johan Arnell vid deras alldeles egna Attefallshus, Fristugan. 

Fakta

Namn: Johan Arnell
Företag: Sibea AB
Bransch: Bygg
Använder: Visma Administration 2000, Visma Lön 600
Hemsida: www.fristuga.se

Text: 
Petter Hammarbäck