De breddar med Norge-affärer

Publicerad: 2014-08-14 08:00

På redovisningsbyrån Ekonomernas hus hjälper man företag både med ekonomifrågor och gränsöverskridande etableringar. Och det verkar vara ett vinnande koncept.

– Vi hjälper ungefär 15 svenska företag i månaden att etablera sig i Norge, berättar Tommy Wålberg som är en av de två grundarna till Ekonomernas Hus i Karlstad.

Att det främst rör sig om etableringar i Norge beror till stor del på Tommy Wålberg som själv kom till Sverige från Norge 2003 för att plugga till civilekonom.

Sämsta möjliga tidpunkt blev bästa möjliga läge

I april 2008 startade Tommy och kompanjonen Henrik Klasa redovisningsbyrå i Karlstad.

– Vi var två ekonomer som hade två kunder och det var precis när lågkonjunkturen slog till. Men det gjorde också att många företag började se sig om efter nya marknader och med min norska bakgrund blev hjälpen med Norge-etableringar ytterligare ett ben att stå på, berättar Tommy.

Från 2 till 20 på 6 år

Att det var ett framgångsrikt recept visar inte minst deras snabba tillväxt – från två till 20 anställda på sex år.

– Men det handlar inte bara om etableringshjälp. Vi investerade även stort i en egen IT-miljö där vi och våra kunder kan samarbeta. På så sätt kan våra kunder själva välja hur mycket hjälp de vill ha och vad de vill göra själva. Vi har löst detta genom att standardisera med Vismas programvaror, fortsätter Tommy.

Är det svårt att etablera sig i Norge?

– Det kan vara lite krångligare att komma in i Norge då det inte är något EU-land. Det finns även en del särbestämmelser och specialregler som till exempel det gröna kortet som krävs för att få jobba med byggen i Norge. Planerar du att exportera tjänster behöver du öppna filial i Norge och omsätter du mer än 50.000 kr i Norge krävs norsk momsregistrering. Svenskar är dock populära i Norge och svenska företag har ofta konkurrensfördelar gentemot norska företag.

Vilka är de svenska företagens konkurrensfördelar?

– Norge är ett mycket mindre land än Sverige. Ett mellanstort företag i Sverige är därför ganska stort i Norge. I Sverige ligger man dessutom väldigt långt fram inom industri och IT. Det är ofta inte alls lika självklart i Norge.

Ditt bästa tips för att etablera sig i Norge

 – Ta chansen, det är mycket enklare än du tror. I Norge handlar det mycket om personliga kontakter. Det är därför viktigt att man åker över och presenterar sitt bolag. Sedan är det lättare att komma vidare och få fler uppdrag. Men kom ihåg att det är hårt arbete som gäller för att lyckas på lång sikt, även i Norge.

Det  vanligaste misstaget bland företagare  är att jobba i enskild firma även i Norge  och att inte ha alla papper i ordning i  förväg, berättar Tommy Wålberg som är  svensk och norsk ekonomikonsult och  ägare till Ekonomernas Hus i Sverige AB.

 

 

– Det krävs aktiebolag i Sverige för att
kunna öppna en filial i Norge. Det
vanligaste misstaget bland företagare 
är att jobba i enskild firma även i Norge
och att inte ha alla papper i ordning i
förväg, berättar Tommy Wålberg som är
svensk och norsk ekonomikonsult och
ägare till Ekonomernas Hus i Sverige AB.                                                                                


Fakta
Namn: Tommy Wålberg
Företag: Ekonomernas Hus i Sverige AB
Bransch: Redovisning
Använder: Samtliga Vismas programvaror
Hemsida: www.ekonomernashus.se


Text: 
Petter Hammarbäck