Satsar på lokalproducerat

Publicerad: 2012-12-13 08:07 | Uppdaterad: 2012-12-13 11:56

Svensk produktion av kött minskar hela tiden, samtidigt som svenskarna ökar sin köttkonsumtion. En svår ekvation för många svenska köttproducenter, men för Uppsalaproducenten Lövsta Kött fortsätter försäljningen att gå bra.

Nära fyra av fem svenskar tycker att den svenska bonden gör ett bra jobb med att erbjuda råvaror av hög kvalitet, det visar en undersökning från Jordbruksverket. Samtidigt fortsätter den inhemska köttproduktionen att minska. Hur går det egentligen ihop?

Vi frågade Maria Lundesjö Ahnström, vice vd samt kvalitets- och informationsansvarig hos köttproducenten Lövsta Kött, om hur hon upplever köttrenden i Sverige just nu.

Hur ser er marknad ut?

– Vi är ett mindre slakteri som levererar köttprodukter till butiker och restauranger i Uppsalatrakten. Vi säljer mest till butiker och vår viktigaste marknad sträcker sig egentligen inte längre än en 20 mils radie. Allt kött vi säljer kommer från bönder i vårt lokalområde.

Många svenskar gillar lokalproducerat, men få köper. Är inte det en paradox?

– Så är det ju, svensk köttproduktion minskar hela tiden samtidigt som vår köttkonsumtion fortsätter öka. Ett problem som inte alltid nämns i debatten är att det ibland finns en dubbelmoral när kommuner genomför offentliga upphandlingar kring inköp av kött. Kommunerna styr reglerna för hur de lokala köttproducenterna till exempel ska sköta djuren, men när kommunen själv köper in kött från andra länder så är plötsligt reglerna inte lika viktiga. Där tycker jag att de offentliga myndigheterna har ett större ansvar att ta.

Tror du att köttrenden kommer att förändras?

– Vi hoppas ju så klart att fler ska köpa svenskproducerat kött i framtiden. Hotet för oss finns i den stora mängden importerat kött. Men för regioner som till exempel Uppsala och Skåne finns det uppenbarligen en bra marknad för lokalproducerade råvaror.

Maria Lundesjö Ahnström berättar att Lövsta Kött har  en god marknad i sitt närområde. Att företaget kan  erbjuda både nötkött, fläsk och charkvaror under  samma varumärke är en klar styrka.

  

 

Maria Lundesjö Ahnström berättar att Lövsta Kött har 
en god marknad i sitt närområde. Att företaget kan 
erbjuda både nötkött, fläsk och charkvaror under 
samma varumärke är en klar styrka.                                                                  

Fakta
Namn: Maria Lundesjö Ahnström
Företag: Lövsta Kött
Bransch: Köttproduktion
Hemsida: www.lovstakott.se

Text: Alexander Rehnborg