Bemanningsföretag

Vad gäller vid personaluthyrning och bemanning, och hur kan du som företagare dra nytta av ett bemanningsföretag? Här går vi igenom hur det fungerar, vilka bemanningsföretagen är och hur det är att jobba med personaluthyrning.

Spara pengar med bemanning

De medelstora och stora företagen gör det regelbundet för att spara pengar. För små företag och framför allt ensamföretagare kan det vara ännu mer intressant.

För enmansföretaget är steget stort till att anställa den första. Vad händer om det inte funkar eller om den anställde blir sjuk? De minsta företagen är som regel mycket sårbara och för ensamföretagarna kan det vara svårt att känna till och följa alla lagar och regler som gäller för anställda. Då kanske hyrd personal kan vara en bättre lösning, åtminstone att starta med?

Stort bland medelstora
Bland medelstora företag är inhyrd personal en stor och växande företeelse. Enligt SEB:s Företagarpanel använder hela 60 procent av företag med 50-249 anställda inhyrd personal. De främsta anledningarna är att täcka upp tillfälliga personalbehov, för att det är smidigt vid konjunktursvängningar och för att få in rätt kompetens.

– De medelstora företagen står för en viktig del av tillväxten i vårt näringsliv och det är tydligt att bemanningsföretagen är en del av deras framgång. Både för att hitta rätt kompetens och för att stå för flexibiliteten när efterfrågan viker, kommenterar Ingela Hemming som är SEB:s Företagarekonom.

Mindre bland de små
Bland småföretagen verkar inte viljan vara lika stor att hyra personal. Enligt SEB:s Företagarpanel planerar 8 procent av företag med 0 anställda att hyra personal inom tre månader medan siffran är 15 procent för företag med 1-9 anställda.

Bland de mindre företagen anges tillfälliga personalbehov, kompetenshöjning, enklare administration och att undvika sjuklöneansvar som främsta skäl till att hyra personal.

 bygg_norden_magnus_froderberg.jpg

Enligt SEB:s Företagarpanel planerar 8 procent av företag med 0 
anställda att hyra personal inom tre månader medan siffran är 15 
procent för företag med 1-9 anställda. 

Källa: SEB:s företagarpanel Q2  (pdf)


Vägen till bemanningsföretag

Bemanningsbranschen är den snabbast växande branschen på arbetsmarknaden. Det konstaterar författaren Anders Johnson som skrivit boken Hyrt går hem. Men det har varit en lång väg för att nå hit.

Mellan åren 1994 och 2012 har den svenska bemanningsbranschen vuxit från 5.000 till nästan 63.000 anställda med heltidsjobb. Före dess var privat arbetsförmedling och personaluthyrning förbjuden i Sverige.

Flera av dagens bemanningsföretag med tusentals anställda har sitt ursprung i skrivbyråer och andra entreprenörsdrivna företag som redan i mitten av 1950-talet inledde en politisk, juridisk och facklig kamp om förbudet mot bemanningsverksamhet.

Inte konstigt att bemanningsbranschen är en het politisk potatis då den både svarar mot ett viktigt behov och verkar i ett slags ingenmansland mellan anställningsavtal och avtal mellan företag.

I konflikt med den svenska modellen?
Många befarar att det är personalen som hyrs ut som drabbas av lägre löner och sämre villkor. Men det behöver inte vara så. Den arbetskraft som bemanningsbranschen i dag hyr ut är som regel anställd av bemanningsföretagen själva och har samma anställningsvillkor som andra anställda.

Sedan 1993 finns en svensk lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som är till för att skydda den personal som hyrs ut. Från EU finns dessutom ett bemanningsdirektiv som syftar till att homogenisera regler och villkor för Europas bemanningsföretag och dess uthyrda personal.

Vägbulor


Bemanningsdirektiv

Just nu är det EU:s bemanningsdirektiv som är den mest debatterade frågan inom bemanningsbranschen. Men det är bara en del som är självklar i Sverige.

Bemanningsdirektivet är ett resultat av förhandlingar på Europanivå och bygger på två jämbördiga principer - likabehandlingsprincipen som är till fördel för medarbetarna och hindersprövningsprincipen som är till fördel för bemanningsbranschen.

Samma villkor som för anställda

Likabehandlingsprincipen handlar om att en uthyrd arbetstagare ska garanteras samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om denne hade anställts direkt i det inhyrande företaget för att utföra samma arbete. Kravet på likabehandling är dock inte absolut och i de fall arbetstagaren är tillsvidareanställd hos bemanningsföretaget och uppbär lön mellan uppdragen kan skillnader i lön få förekomma.

Inga hinder i vägen

De flesta är i dag överens om att uthyrd personal ska ha likvärdiga villkor som andra anställda. Stötefrågan är snarare den andra principen, Hindersprövningsprincipen, som handlar om att det inte ska få finnas några hinder mot att hyra in personal.

Hindersprövningsprincipen handlar egentligen om att det inte ska finnas några omotiverade hinder för bemanningsföretagen att hyra ut personal. I Sverige krockar dock bemanningsdirektivet med lokala kollektivavtal och svensk lagstiftning. Och det är en av anledningarna till att bemanningsdirektivet, som skulle varit implementerat för flera månader sedan, fortfarande är under utredning.

Bemanningsdirektivet bygger på de två jämbördiga principerna  likabehandlingsprincipen och hindersprövningsprincipen,  men krockar även med lokala kollektivavtal och svensk lagstiftning

Bemanningsdirektivet bygger på de två jämbördiga principerna
likabehandlingsprincipen och hindersprövningsprincipen,
men krockar även med lokala kollektivavtal och svensk lagstiftning

Källor:
Regeringen om bemanningsdirektivets genomförande i Sverige

Bemanningspersonal

I Sverige har bemanningsföretagens personal fast anställning och garanterad lön även om den inte har full beläggning med uppdrag. Men så är det inte överallt.

Inom den svenska bemanningsbranschen jobbar i dag 120.000 personer per år med ungefär 60.000 heltidsjobb. Majoriteten är tillsvidareanställda och 97 procent omfattas av kollektivavtal. De anställda i bemanningsföretagen har i princip samma anställningsvillkor som anställda med motsvarande arbeten i kundföretagen.

– Mellan uppdragen har de tillsvidareanställda en garantilön om 90 procent av den lön den anställde tjänat de tre senaste månaderna. Den enda motprestationen under denna period är att vara tillgänglig för nya uppdrag, skriver Svenskt Näringsliv i rapporten Bemanningsanställda. 

Därför valde de att bli bemanningskonsulter

I en studie om varför de anställda valt att arbeta som bemanningskonsulter var det vanligaste svaret att bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag (41 procent). Den näst vanligaste anledningen är att de vill se olika arbetsplatser och skaffa sig mångsidig arbetslivserfarenhet (35 procent).

Dessutom tror 65 procent av de svarande att arbetet som bemanningskonsult kommer att leda till ett nytt arbete i framtiden. 

Risk, inkörsport eller en mjukexit 

En risk med att arbeta som uthyrd och tillbringa huvuddelen av arbetstiden hos kunder är att arbetsgemenskapen blir lidande med de dagliga kollegorna på arbetsplatsen eller med konsulterna på bemanningsföretaget.

Å andra sidan kan bemanningsbranschen fungera som en inkörsport till arbetsmarknaden och ge de anställda nya arbetslivserfarenheter. Ett jobb i bemanningsbranschen är även ett sätt för många äldre att trappa ner men ändå fortsätta att vara yrkesverksamma.

Den svenska uthyrningspersonalen

• Svenska bemanningsanställda har generellt sett längre genomsnittliga uppdragstider. I 75 procent av uppdragen jobbar uthyrt personal tre månader eller längre hos samma kund.

• Könsfördelningen i branschen har förändrats under 2000-talet. Från stark kvinnodominans till allt fler män.

• Andelen högutbildade bland Svenska bemanningsföretag är 35 procent.

• Närmare hälften av de bemanningsanställda är under 29 år, en tredjedel är 30-44 år och närmare en femtedel är över 45 år.

• Kontors- och administrationsjobben är fortfarande de vanligaste, även om akademikerjobb inom it, ekonomi och juridik tillkommit i snabb takt. Jobb inom industri och lager står för en förhållandevis stor andel.

• De allra flesta jobbar heltid och har jobbat mer än två år i branschen. Innan bemanningsjobbet var man i huvudsak arbetslös, studerade eller hade fast jobb hos annan arbetsgivare.

Bemanningsbranschen sysselsätter cirka 10 miljoner heltidsanställda i världen.

Bemanningsbranschen sysselsätter cirka 10 miljoner heltidsanställda i världen.
Foto:  Loozrboy

Källor: 
Unionens rapport Bemanningsbranschen – personal som handelsvara


Inte bara personaluthyrning

Bemanningsföretagen sysslar inte bara med personaluthyrning. Rekryteringshjälp, omställning vid uppsägningar, chefsrekryteringar och andra närliggande områden som headhunting och jobbcoachning kompletterar också deras tjänsteutbud.

Kanske kan man sammanfatta bemanningsföretagens verksamhet med ”I många fall slutar en inhyrning med att vår medarbetare istället blir er medarbetare!” som Arena Personal skriver på sin hemsida. 

Stordrift i de största

Jämför man världens tre största bemanningsföretag framträder några intressanta likheter. De har alla långa traditioner bakåt och har växt via sammanslagningar och uppköp. De har ungefär en anställd per 100 uthyrda konsulter och de är väl representerade lokalt på många olika platser i varje land.

En annan gemensam nämnare är att de har nischat in sig på lite olika områden, men är samtidigt så breda att de täcker in det mesta. Ettan i världen, Adecco, har dessutom breddat sig ytterligare med fler tjänster än bara personaluthyrning. 

Här är världens tre största bemanningsföretag

1. Adecco bildades 1996 genom en sammanslagning av schweiziska Adia, grundat 1957, och franska Ecco, grundat 1964. Inom koncernen arbetar 33.000 personer och under ett år är Adecco arbetsgivare till över 3 miljoner människor. 

2. Randstad grundades 1969 i Nederländerna. Randstad finns representerade i 45 länder och har över en halv miljon medarbetare på uppdrag hos kunder varje dag.

3. Manpower grundades 1948 i USA. ManpowerGroup finns representerade i 82 länder och består av 30.000 personer som hyr ut 3,5 miljoner människor. 

Sverige sent ute

I ett internationellt perspektiv är Sverige ganska sena med personaluthyrning via bemanningsföretag. Men även internationellt har branschen växt rejält under de senare decennierna. Mellan 1997 och 2007 mer än fördubblades antalet bemanningsanställda till cirka 10 miljoner heltidsanställda. Största marknader är Japan, USA och Storbritannien. Europa står för 48 procent av världsmarknaden.

Källor:

Hyrt går hem
Svenskt Näringslivs rapport om de bemanningsanställda »


Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart