Millnet Närvaro

Millnet Närvaro är ett webbaserat närvarosystem med koppling mot Visma Lön. Tiden rapporteras in via webbgränssnitt alternativ via en digital stämpelklockan. I systemet kan arbetsscheman skapas utifrån olika avtalsregler vad gäller arbetstid, övertid, OB-tillägg och raster.

Om Millnet AB

Millnet AB utvecklar och säljer webbaserade produkter och lösningar som förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser åt företag och organisationer inom Projekt- och tidsredovisning, Projektplanering, Resursplanering, Närvarorapportering, Bemanning och Rekrytering. Alla dessa med integration mot Visma Lön och Administration.

Kontakta Millnet AB

Hemsida: www.millnet.se »
Telefon: 013-470 40 00